PomÛø nam aktualizowaÊ profil tej firmy
Informacje Adnet

Witryna http://www.adnet.vn/

Własność: adNET.de

PrzynaleønoúÊ do branøy

Brak

Czym zajmuje siÍ ta firma?

Sieć reklam
Sprzedawca zagregowanej przestrzeni reklamowej wydawcy z wielu witryn internetowych. Wiele sieci reklamowych wykorzystuje własną zastrzeżoną technologię i podejmuje współpracę z agregatorami danych w celu kierowania reklam.

Jakie dane gromadzi ta firma?

Zgromadzone dane
Nieujawnione

Wykorzystanie danych
Undisclosed

TwÛj wybÛr

Uważamy, że ta firma ułatwia i angażuje się w prezentowanie konsumentom reklam dobieranych na podstawie zainteresowań.

Kliknij tutaj, aby zrezygnowaÊ z Adnet »

Kontakt dotyczπcy prywatnoúci

Polityka prywatnoúci

Polityka prywatnoúci: http://adnet.vn/?portal=blog&page=detail&id=188&title=Ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+b%E1%BA%A3o+m%E1%BA%ADt+th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1ch+h%C3%A0ng&tab=blog#blog

Pliki cookie dotyczπce rezygnacji ze úledzenia

Po rezygnacji z otrzymywania treści dobieranych przez firmę na podstawie zainteresowań, w przeglądarce zapisany zostanie plik cookie z rezygnacją. Szczegóły dotyczące tego pliku cookie podano poniżej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza. *

Pliki cookie przeglπdarki

Pliki cookie Flash / LSOs

Brak uøytkowania LSO.


Dane na tej stronie zgromadziła firma Ghostery Enterprise, niezależny dostawca danych i usług. Wspomniana firma nie publikuje, sponsoruje ani nie zatwierdza niniejszej strony.