PomÛø nam aktualizowaÊ profil tej firmy

Witryna https://cookieq.eu/

O nas https://cookieq.eu/About

PrzynaleønoúÊ do branøy

Brak

Czym zajmuje siÍ ta firma?

Internetowa platforma prywatności
Dostawca technologii, który dostarcza konsumentom informacje i zapewnia przejrzystość procesu gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez firmy.

Jakie dane gromadzi ta firma?

Zgromadzone dane
Anonimowe

Wykorzystanie danych
Analiza / pomiar

TwÛj wybÛr

Uważamy, że ta firma nie ułatwia ani nie angażuje się w prezentowanie konsumentom reklam firm zewnętrznych dobieranych na podstawie zainteresowań.

Kliknij tutaj, aby zrezygnowaÊ z CookieQ (Baycloud Systems) »

Kontakt dotyczπcy prywatnoúci

Polityka prywatnoúci

Polityka prywatnoúci: https://cookieq.eu/privacy

Pliki cookie dotyczπce rezygnacji ze úledzenia

Po rezygnacji z otrzymywania treści dobieranych przez firmę na podstawie zainteresowań, w przeglądarce zapisany zostanie plik cookie z rezygnacją. Szczegóły dotyczące tego pliku cookie podano poniżej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza. *

Pliki cookie przeglπdarki

Pliki cookie Flash / LSOs

Brak uøytkowania LSO.


Dane na tej stronie zgromadziła firma Ghostery Enterprise, niezależny dostawca danych i usług. Wspomniana firma nie publikuje, sponsoruje ani nie zatwierdza niniejszej strony.