PomÛø nam aktualizowaÊ profil tej firmy
Informacje CTS Eventim ES

Witryna http://www.eventim.de/

O nas https://corporate.eventim.de/en/links/eventim/company-and-website-information/

PrzynaleønoúÊ do branøy

Brak

Czym zajmuje siÍ ta firma?

Reklamodawca
Firma sponsorująca reklamy odpowiedzialna za przekaz odebrany przez konsumentów.

Jakie dane gromadzi ta firma?

Zgromadzone dane
Nieujawnione

Wykorzystanie danych
Kierowanie reklam, Analiza / pomiar, Optymalizacja

TwÛj wybÛr

Nie mamy wystarczajπco informacji, by stwierdziÊ, czy ta firma wykorzystuje lub gromadzi dane konsumentÛw w celu prezentowania reklam dobieranych na podstawie zainteresowaÒ.

Kliknij tutaj, aby zrezygnowaÊ z CTS Eventim ES »

Kontakt dotyczπcy prywatnoúci

Polityka prywatnoúci

Polityka prywatnoúci: https://corporate.eventim.de/en/links/eventim/privacy-policy/

Pliki cookie dotyczπce rezygnacji ze úledzenia

Po rezygnacji z otrzymywania treści dobieranych przez firmę na podstawie zainteresowań, w przeglądarce zapisany zostanie plik cookie z rezygnacją. Szczegóły dotyczące tego pliku cookie podano poniżej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza. *

Pliki cookie przeglπdarki

Pliki cookie Flash / LSOs

Brak uøytkowania LSO.


Dane na tej stronie zgromadziła firma Ghostery Enterprise, niezależny dostawca danych i usług. Wspomniana firma nie publikuje, sponsoruje ani nie zatwierdza niniejszej strony.