PomÛø nam aktualizowaÊ profil tej firmy

Witryna https://adwords.google.com/home/how-it-works/display-ads/

Własność: Google Inc.

In Their Own Words

Many websites, such as news sites and blogs, join the Google Display Network, which enables Google to show ads on their sites. Based on your visits to these websites, Google uses an advertising cookie (from DoubleClick) to associate your browser with interest and demographic categories. Google then uses these categories to show interest-based ads on these websites. Google's Ads Preferences Manager lets you edit these categories associated with your browser. Using the Ads Preferences Manager, you can edit the list of inferred interest and demographic categories that Google has associated with your cookie or opt-out of the cookie entirely. All information Google gathers is used in accordance with Google's privacy policy and helps Google improve your online experience. It is not used to identify you personally and Google will not show interest-based ads based on personal information without your permission. We also will not show interest-based ads based on sensitive information or interest categories, such as those based on, race, religion, sexual orientation, health, or sensitive financial categories, without your opt-in consent.

PrzynaleønoúÊ do branøy

Czym zajmuje siÍ ta firma?

Ruchome
Dostawca usług reklamowych na urządzenia bezprzewodowe (telefony, tablety itp.), zazwyczaj oferuje możliwość rezygnacji za pośrednictwem mobilnych przeglądarek internetowych lub aplikacji.

Retargeter
Dostawca technologii umożliwiającej reklamodawcom kierowanie reklamy do użytkownika, który odwiedził ich witrynę internetową lub w przeszłości doszło do interakcji z innymi reklamami.

Jakie dane gromadzi ta firma?

Zgromadzone dane
Anonimowe
Pod pseudonimem
PII
Czuły

Wykorzystanie danych
Wyświetlanie reklam, Kierowanie reklam, Analiza / pomiar, Dostosowywanie treści, Optymalizacja

TwÛj wybÛr

Uważamy, że ta firma ułatwia i angażuje się w prezentowanie konsumentom reklam dobieranych na podstawie zainteresowań.

Kliknij tutaj, aby zrezygnowaÊ z Google Display Network »

Kontakt dotyczπcy prywatnoúci

Polityka prywatnoúci

Polityka prywatnoúci: https://policies.google.com/privacy

Pliki cookie dotyczπce rezygnacji ze úledzenia

Po rezygnacji z otrzymywania treści dobieranych przez firmę na podstawie zainteresowań, w przeglądarce zapisany zostanie plik cookie z rezygnacją. Szczegóły dotyczące tego pliku cookie podano poniżej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza. *

Pliki cookie przeglπdarki

Pliki cookie Flash / LSOs

Brak uøytkowania LSO.


Dane na tej stronie zgromadziła firma Ghostery Enterprise, niezależny dostawca danych i usług. Wspomniana firma nie publikuje, sponsoruje ani nie zatwierdza niniejszej strony.