PomÛø nam aktualizowaÊ profil tej firmy

Witryna http://legroupe.laposte.fr

O nas http://legroupe.laposte.fr/profil/le-groupe-en-bref/l-essentiel

PrzynaleønoúÊ do branøy

Brak

Czym zajmuje siÍ ta firma?

Inny
Firmy związane z różnymi elementami strony lub skryptów śledzących lub takie, które nie pasują do naszej standardowej listy kategorii branżowych.

Jakie dane gromadzi ta firma?

Zgromadzone dane
Anonimowe
Pod pseudonimem
PII
*Dane gromadzone są w imieniu klienta i są jego własno��cią.

TwÛj wybÛr

Nie mamy wystarczajπco informacji, by stwierdziÊ, czy ta firma wykorzystuje lub gromadzi dane konsumentÛw w celu prezentowania reklam dobieranych na podstawie zainteresowaÒ.

Kliknij tutaj, aby zrezygnowaÊ z Le Groupe La Poste »

Kontakt dotyczπcy prywatnoúci

Polityka prywatnoúci

Polityka prywatnoúci: http://legroupe.laposte.fr/footer/conditions-generales-d-utilisation

Pliki cookie dotyczπce rezygnacji ze úledzenia

Po rezygnacji z otrzymywania treści dobieranych przez firmę na podstawie zainteresowań, w przeglądarce zapisany zostanie plik cookie z rezygnacją. Szczegóły dotyczące tego pliku cookie podano poniżej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza. *

Pliki cookie przeglπdarki

Pliki cookie Flash / LSOs

Brak uøytkowania LSO.


Dane na tej stronie zgromadziła firma Ghostery Enterprise, niezależny dostawca danych i usług. Wspomniana firma nie publikuje, sponsoruje ani nie zatwierdza niniejszej strony.