PomÛø nam aktualizowaÊ profil tej firmy

Witryna https://www.marketing.neustar/resources/product-literature/adadvisor-audiences-for-agencies

O nas https://www.home.neustar/about-us

Własność: Neustar

PrzynaleønoúÊ do branøy

Czym zajmuje siÍ ta firma?

Dostawca analiz
Dostawca platformy i technologii umożliwiającej agregację danych, analizę i tworzenie raportów pozwalających na ocenę efektywności działań marketingowych.

Analityka biznesowa
Firma lub platforma oferująca analizę wieloźródłowych danych na potrzeby rozwoju operacyjnego oraz wzrostu inwestycji.

Jakie dane gromadzi ta firma?

Zgromadzone dane
Anonimowe
Pod pseudonimem
PII
*Dane gromadzone są w imieniu klienta i są jego własno��cią.

Wykorzystanie danych
Kierowanie reklam, Analiza / pomiar, Dostosowywanie treści, Optymalizacja

TwÛj wybÛr

Uważamy, że ta firma ułatwia i angażuje się w prezentowanie konsumentom reklam dobieranych na podstawie zainteresowań.

Kliknij tutaj, aby zrezygnowaÊ z Neustar AdAdvisor »

Kontakt dotyczπcy prywatnoúci

Polityka prywatnoúci

Polityka prywatnoúci: https://www.home.neustar/privacy

Pliki cookie dotyczπce rezygnacji ze úledzenia

Po rezygnacji z otrzymywania treści dobieranych przez firmę na podstawie zainteresowań, w przeglądarce zapisany zostanie plik cookie z rezygnacją. Szczegóły dotyczące tego pliku cookie podano poniżej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza. *

Pliki cookie przeglπdarki

Pliki cookie Flash / LSOs

Brak uøytkowania LSO.


Dane na tej stronie zgromadziła firma Ghostery Enterprise, niezależny dostawca danych i usług. Wspomniana firma nie publikuje, sponsoruje ani nie zatwierdza niniejszej strony.