PomÛø nam aktualizowaÊ profil tej firmy

Witryna http://openx.com/

O nas http://openx.com/company-facts/

Własność: OpenX

PrzynaleønoúÊ do branøy

Brak

Czym zajmuje siÍ ta firma?

Platforma podaży
Dostawca technologii, która pomaga wydawcom sprzedawać przestrzeń reklamową za pośrednictwem różnych sieci i / lub giełd wymiany i zoptymalizować przychody z reklam.

Jakie dane gromadzi ta firma?

Zgromadzone dane
Anonimowe
PII
Nieujawnione

Wykorzystanie danych
Wyświetlanie reklam, Analiza / pomiar, Nieujawnione

TwÛj wybÛr

Uważamy, że ta firma ułatwia i angażuje się w prezentowanie konsumentom reklam dobieranych na podstawie zainteresowań.

Kliknij tutaj, aby zrezygnowaÊ z OpenX Lift (formerly LiftDNA) »

Kontakt dotyczπcy prywatnoúci

Polityka prywatnoúci

Polityka prywatnoúci: http://openx.com/legal/privacypolicy/

Pliki cookie dotyczπce rezygnacji ze úledzenia

Po rezygnacji z otrzymywania treści dobieranych przez firmę na podstawie zainteresowań, w przeglądarce zapisany zostanie plik cookie z rezygnacją. Szczegóły dotyczące tego pliku cookie podano poniżej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza. *

Pliki cookie przeglπdarki

Pliki cookie Flash / LSOs

Brak uøytkowania LSO.


Dane na tej stronie zgromadziła firma Ghostery Enterprise, niezależny dostawca danych i usług. Wspomniana firma nie publikuje, sponsoruje ani nie zatwierdza niniejszej strony.