PomÛø nam aktualizowaÊ profil tej firmy

Witryna http://www.safecount.net

O nas http://www.safecount.net/ourcompany.php

Własność: WPP

PrzynaleønoúÊ do branøy

Czym zajmuje siÍ ta firma?

Dostawca badań
Dostawcy technologii lub usługi polegającej na gromadzeniu i analizowaniu danych z kampanii reklamowej i / lub witryny internetowej w celu opracowania strategii marketingowej.

Jakie dane gromadzi ta firma?

Zgromadzone dane
Anonimowe
Pod pseudonimem
PII

Wykorzystanie danych
Analiza / pomiar

TwÛj wybÛr

Uważamy, że ta firma nie ułatwia ani nie angażuje się w prezentowanie konsumentom reklam firm zewnętrznych dobieranych na podstawie zainteresowań.

Ta firma nie oferuje mechanizmu rezygnacji ze úledzenia.

Clip Dowiedz siÍ, co ta firma wie o tobie i zarzπdzaj tymi informacjami >>

Kontakt dotyczπcy prywatnoúci

Polityka prywatnoúci

Polityka prywatnoúci: http://www.safecount.net/privacy_faq.php

Pliki cookie dotyczπce rezygnacji ze úledzenia

Po rezygnacji z otrzymywania treści dobieranych przez firmę na podstawie zainteresowań, w przeglądarce zapisany zostanie plik cookie z rezygnacją. Szczegóły dotyczące tego pliku cookie podano poniżej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza. *

Pliki cookie przeglπdarki

Pliki cookie Flash / LSOs

Brak uøytkowania LSO.


Dane na tej stronie zgromadziła firma Ghostery Enterprise, niezależny dostawca danych i usług. Wspomniana firma nie publikuje, sponsoruje ani nie zatwierdza niniejszej strony.