Εξαίρεση παρακολούθησης

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε ή από όλες τις εταιρίες που αναφέρονται παρακάτω. Αν εξαιρεθείτε, θα εξακολουθείτε να βλέπετε διαφημίσεις online, και, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με την περιήγησής σας, αλλά οι εταιρίες δεν θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να επιλέγουν τις διαφημίσεις που θα βλέπετε online. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας από κάθε εταιρία, καθώς και τις πολιτικές εξαίρεσής τους, κάντε κλικ πάνω στο όνομα της εταιρίας που σας ενδιαφέρει στον κατάλογο που θα βρείτε παρακάτω.

Όνομα Κατηγορία Θυγατρικές Εξαίρεση
MiQ Εκδότης, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ NAI, EDAA Europe
1&1 Internet ’λλο, Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
1000mercis Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό IAB, DMA μετάβαση σε ιστότοπο
161Media Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης IAB, EDAA Europe
1DMP Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
1plusX Πάροχος αναλύσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
24-ADS Δίκτυο Διαφημίσεων
33Across Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, NAI, DAA
33Across (fka Tynt Multimedia) Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web IAB, NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
4Finance ’λλο
4INFO Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
4w Marketplace Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
A1 Media Group Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
A9 Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
AB Tasty ’λλο, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Acceptable Ads Exchange (AAX Media) Ανταλλαγή Διαφημίσεων NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Accordant Media Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πρακτορείο IAB, DAA, EDAA Europe
Accuen Media Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πρακτορείο NAI, TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
actionpay Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
ActionX Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Active Agent Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
activecore Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Acuity Ads Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, NAI, DAA
Acxiom Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
AD EBiS ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Ad Maven Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
ad pepper media Δίκτυο Διαφημίσεων iASH Europe, EDAA Europe
Ad4Game Δίκτυο Διαφημίσεων
ad4mat Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, BVDW Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
ad:C media Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Adacado Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
adagnit.io Διακομιστής Διαφημίσεων
Adality Πάροχος Έρευνας μετάβαση σε ιστότοπο
ADARA Analytics Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, TRUSTe, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Adblade Δίκτυο Διαφημίσεων NAI μετάβαση σε ιστότοπο
adbooth Media Group Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Adbox Digital Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Adbrain Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
ADCELL Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Adchex Επιβεβαίωση διαφημίσεων
AdClear Πάροχος αναλύσεων, Κινητό
AdColony Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό, Βίντεο IAB, BBB μετάβαση σε ιστότοπο
AdCompass Ανταλλαγή Διαφημίσεων
Addaptive (Formerly DataPoint Media) Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων
AdDefend Διακομιστής Διαφημίσεων, Επιβεβαίωση διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Addictive Mobility Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
AddThis Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
AdElement Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Adello Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Adelphic Εκδότης, Κινητό
Adelphic Mobile Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό
AdF.ly ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
AdFalcon Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Adform Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
AdFox Δίκτυο Διαφημίσεων
AdGear Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
AdGraph Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
adhood Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Adiant (Formally Congoo) ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Adikteev ’λλο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
AdInte Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Adition Technologies AG Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό
AdJug Ανταλλαγή Διαφημίσεων EDAA Europe
adjust Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα μετάβαση σε ιστότοπο
AdKarma Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
adKernel Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Adlocal.net Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
ADMAN Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό
AdMatrix Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
AdMaxim Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Admedo Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
ADmeme Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος Έρευνας, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
AdMetrics Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
AdMicro Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
admitad Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
ADMIXER Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
ADMIZED Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
AdMob (Google) Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
AdNanny Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Adnet Δίκτυο Διαφημίσεων
adNET.de Διακομιστής Διαφημίσεων
Adnetic.io Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Adobe Διαφημιστής, Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, TRUSTe, DAA, ANA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Adobe Creative Cloud Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Adobe Experience Cloud (Advertising) Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ NAI, DAA
Adobe Experience Cloud (Analytics) Πάροχος αναλύσεων, Κινητό NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Adobe Experience Cloud (Audience Manager) Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων NAI, DAA, EDAA Europe
Adobe Experience Cloud (Target) Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Adobe Experience Platform Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείριση ετικετών , Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, NAI, DAA, IAB Europe
Adobe Marketing Cloud (Analytics) Formerly Site Catalyst HBX Πάροχος αναλύσεων
AdOcean Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
AdoTube Δίκτυο Διαφημίσεων, Βίντεο IAB, DMA, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Adperium Δίκτυο Διαφημίσεων DMA μετάβαση σε ιστότοπο
AdPilot Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
ADPLUS Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
AdPredictive Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
AdRetarget Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
AdRiver Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Βίντεο IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Adroit Digital Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Adroute ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Adrule Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB
AdSame Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
AdsData Πάροχος αναλύσεων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
ADSKOM Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής μετάβαση σε ιστότοπο
AdSniper Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
AdSpeed Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων
Adspert (Bidmanagement GmbH) Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
AdSpirit Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, BVDW Europe
Adssets Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ MMA μετάβαση σε ιστότοπο
AdStir Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής μετάβαση σε ιστότοπο
AdsWizz Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Adtarget.me Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
Adtelligence Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης
AdTheorent Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, DMA, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
AdTiger Δίκτυο Διαφημίσεων iASH Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Adtriba Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
AdUp Technology (Axel Springer Teaser Ad GmbH) Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
AdUX Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Advanced Store Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Adverline Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Adversal Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Advertising.com Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, NAI, DAA
AdvertPro Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
advmaker Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Advrtas Πάροχος αναλύσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
adyard Δίκτυο Διαφημίσεων EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Adyoulike Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Aedgency Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Affectv Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Affilinet GmbH Δίκτυο Διαφημίσεων IAB UK, EDAA Europe
AiData Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων
Airtory Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
AkaNe Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
ALC Λύσεις μάρκετινγκ DMA μετάβαση σε ιστότοπο
All In Views Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης
Amazon Διαφημιστής, Εκδότης, Κινητό IAB, BBB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Amazon Ad System Διαφημιστής, Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Κινητό IAB, DMA, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Amazon Ad System UK Διαφημιστής, Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Κινητό IAB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Amazon Associates Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό IAB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Amazon Web Services Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS BBB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
AMoAd Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
Amobee Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, TRUSTe
Amobee (Formally Adconion Media Group) Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
Annalect Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
AntVoice Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
AOL Advertising Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου IAB, NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
apartena.metrics Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Διαχείριση ετικετών μετάβαση σε ιστότοπο
AppConsent Xchange Διαδικτυακή Πλατφόρμα Απορρήτου, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Appier ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
AppLift Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
AppNexus Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, DAA, EDAA Europe
appTV Δίκτυο Διαφημίσεων, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
APT from Yahoo! Ανταλλαγή Διαφημίσεων NAI, TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Arrivalist Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe
Art Of Click Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Artificial Computation Intelligence Πάροχος αναλύσεων
Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Assembly (formerly TargetCast) Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
AT Internet Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
AT&T AdWorks Δίκτυο Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Atedra Δίκτυο Διαφημίσεων IAB
ATG Commerce Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
ATP (Audience Trading Platform) Πάροχος αναλύσεων, Πρακτορείο, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό, Διαχείριση ετικετών μετάβαση σε ιστότοπο
Audible Διαφημιστής, Εκδότης IAB, BBB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Audience Network Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Επιβεβαίωση διαφημίσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων IAB Europe, BVDW Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Audience2Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου IAA Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
AudienceInsights Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
AudienceProject Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB μετάβαση σε ιστότοπο
AudienceTV Δίκτυο Διαφημίσεων, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
AudienceValue Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Audiens Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB
AuDigent Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Auditorius Ανταλλαγή Διαφημίσεων
Automatad Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Automattic ’λλο, Κινητό
Avocet Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB UK μετάβαση σε ιστότοπο
Azameo Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Baidu Εκδότης, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
Balihoo Πρακτορείο IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
BannerConnect Ανταλλαγή Διαφημίσεων iASH Europe, IAB UK, EDAA Europe
Bannerflow Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
BannerNow Πάροχος αναλύσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης μετάβαση σε ιστότοπο
Barometric Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Bazaarvoice Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Επιχειρηματική ευφυΐα, Λύσεις μάρκετινγκ NAI, TRUSTe
Be On (formerly Goviral) Διακομιστής Διαφημίσεων, Βίντεο IAB UK μετάβαση σε ιστότοπο
Beeswax Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Κινητό
BI.Garage Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Επιχειρηματική ευφυΐα
BiddingX Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Bidswitch Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Βίντεο
BidTellect Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Κινητό
BidTheatre Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Big Data Exchange Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
BIG Exchange Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Big Mining Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Bild Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Bilin ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Bisnode (formerly Esendra) Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
bitly Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Bizible Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
BlueConic Πάροχος αναλύσεων, ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Blueconic Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Bombora Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Bowen Craggs Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Bradford Exchange ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Brain Data Market Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
BrainPad Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Brand Metrics Πάροχος αναλύσεων, Κινητό IAB
BrandCrumb ’λλο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
BridgeTrack Διακομιστής Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ IAB
Bridgewell (Scupio) Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
BrightRoll Ανταλλαγή Διαφημίσεων IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
BSmartData Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείριση ετικετών μετάβαση σε ιστότοπο
Butlers Διαφημιστής μετάβαση σε ιστότοπο
Bypass Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
C3 Metrics Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Captify Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό DAA, IAB Europe, EDAA Europe
Capturly Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
Catalina Marketing Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων DAA μετάβαση σε ιστότοπο
CBS Interactive Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης IAB, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
CDK Digital Marketing Λύσεις μάρκετινγκ IAB, DAA
Centro Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Centrois Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
CerebroAd Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Chameleon Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Chameleon.ad Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Chandago Διαδικτυακή Πλατφόρμα Απορρήτου, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
ChannelSight Διαφημιστής, Πάροχος αναλύσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
ChargeAds Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Chocolate (Formerly Vdopia) Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
ChoiceStream Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Choozle Δίκτυο Διαφημίσεων NAI μετάβαση σε ιστότοπο
CJ Affiliate by Conversant (formerly Commission Junction) Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Clearstream.TV Διακομιστής Διαφημίσεων TRUSTe
cleverbridge Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Clickagy Πάροχος αναλύσεων NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
ClickDimensions Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
ClickInText Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
Clickpoint Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Clicksco Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB μετάβαση σε ιστότοπο
ClickTale Πάροχος αναλύσεων IAB, DMA, NAI, BBB, ANA, AAAA, AAF μετάβαση σε ιστότοπο
Clicky Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Cliipa ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Clinch Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Βίντεο NAI
Clipcentric Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Βίντεο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
CloudTechnologies Δίκτυο Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Cognitiv Λύσεις μάρκετινγκ DAA
CogoCast Δίκτυο Διαφημίσεων, ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Collective UK (Collective Europe) ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Colombia Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Commanders Act Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
CommunicationAds Πρακτορείο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
comScore Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα IAB, DMA, OTA μετάβαση σε ιστότοπο
ConnectAd Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
Connects Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Connexity Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Επιχειρηματική ευφυΐα IAB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Constant Contact Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων TRUSTe, BBB, OTA
Contact Impact (formerly adrolays) Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Content Ignite Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Content Spread Διαχείριση ετικετών μετάβαση σε ιστότοπο
Content Square Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Converlytics Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Conversant Πάροχος Έρευνας, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
ConversionRuler Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Convert Πάροχος αναλύσεων, ’λλο NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Convert Insights (formerly Reedge) Πάροχος αναλύσεων, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web NAI μετάβαση σε ιστότοπο
ConvertMedia (formerly Contextin) Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, DAA
CookieQ (Baycloud Systems) Διαδικτυακή Πλατφόρμα Απορρήτου μετάβαση σε ιστότοπο
Core Audience (formerly Red Aril) Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, NAI, DAA, AAAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
CPMStar Δίκτυο Διαφημίσεων DAA
CPXi (Corporate) Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Crate & Barrel Εκδότης, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής DMA μετάβαση σε ιστότοπο
Crazy Egg Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Creafi Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Credebat Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων
Crimtan Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, iASH Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Crisp Media Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Criteo Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
CRM4D Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Cross Listing Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Cross Pixel Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Crowd Science Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe
Crucial Interactive Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
CTS Eventim ES Διαφημιστής μετάβαση σε ιστότοπο
CTS Eventim FR Διαφημιστής
Cubed Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Cup Interactive ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Cxense Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
D4t4 (formerly Celebrus) Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
DAC (D.A.Consortium) Δίκτυο Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB μετάβαση σε ιστότοπο
DataLab USA Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων DMA μετάβαση σε ιστότοπο
Datalogix Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, DMA, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
DataMind Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
dataXtrade Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Datonics Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων NAI, DAA
DaVinci II (FKA Gravity4) Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων NAI μετάβαση σε ιστότοπο
DC Storm Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
dealer.com Διαφημιστής TRUSTe
Dedicated Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Deep Intent ’λλο, Κινητό DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Delta Projects Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
DeltaX Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό
Demand Side Science Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Demandbase Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό
Dentsu Inc. Πρακτορείο AAAA μετάβαση σε ιστότοπο
Departement13 (Formerly CG13) Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Deqwas Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Dianomi Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Didit Πάροχος αναλύσεων, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web
Digilant Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Digitize Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό iASH Europe, IAB Europe, EDAA Europe
DigiTrust ’λλο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Disqus Εκδότης, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Distribute Travel Δίκτυο Διαφημίσεων NAI, DAA, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
District M Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Division-D Διαφημιστής μετάβαση σε ιστότοπο
Divisiond (formerly 3 Interactive) Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
DMA Institute (formerly HotTraffic) Πάροχος αναλύσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
DotAndMedia Διακομιστής Διαφημίσεων, Επιβεβαίωση διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Dotomi Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
DoubleClick Διακομιστής Διαφημίσεων NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
DoubleClick Bid Manager (formerly Invite Media) Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Drawbridge Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό IAB, TRUSTe
DServe Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Dstillery (formerly Media6Degrees) Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
DTscout Δίκτυο Διαφημίσεων, ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
DynAd Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
DynAdmic Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Dynamic Yield Πρακτορείο, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
dynamicTracking Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
e-planning Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό
Eacnur ’λλο
EastBay Διαφημιστής BBB
EASYmedia GmbH (formerly Rivity) Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
eBay Διαφημιστής, Εκδότης IAB, DMA, TRUSTe, ANA μετάβαση σε ιστότοπο
eBay Partner Network Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, ANA μετάβαση σε ιστότοπο
ECONA ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Econda Πάροχος αναλύσεων, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
Eduscho (Tchibo) Διαφημιστής μετάβαση σε ιστότοπο
eHealthcare Solutions Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Eloqua (Oracle Marketing Cloud) Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
EMC ’λλο, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Emediate Διακομιστής Διαφημίσεων EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Emerse Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
emetriq Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
EMX Digital Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Engage BDR Διαφημιστής, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
engage:BDR (Blink New Media) Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, BBB μετάβαση σε ιστότοπο
Engine Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Eniro Εκδότης, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
Ensighten Πάροχος αναλύσεων, Διαχείριση ετικετών
Epic Combo Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Epom Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, DMA μετάβαση σε ιστότοπο
EQ Works (formerly Cyberplex) Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης
Ericsson ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Eskimi Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
esome Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Etarget Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρακτορείο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
eTracker Λύσεις μάρκετινγκ, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
etracker GmbH Πάροχος αναλύσεων, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
Eulerian Technologies Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Διαχείριση ετικετών μετάβαση σε ιστότοπο
Exactag (formerly Falk Multichannel) Κινητό, Διαχείριση ετικετών
eXelate Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Experian Marketing Services Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Επιχειρηματική ευφυΐα, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, DMA
Exponential Interactive Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Expose Box ’λλο
Extole Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Extreme Reach Διακομιστής Διαφημίσεων, Βίντεο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Eyeota Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό EDAA Europe
eyereturn marketing Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, NAI, DAA
Eyeview Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Λύσεις μάρκετινγκ, Βίντεο IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Eywa Media ’λλο, Κινητό
Facebook Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, DMA, TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Facebook Business (formerly Facebook Custom Audience) Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, DMA, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Facebook Exchange (FBX) Ανταλλαγή Διαφημίσεων IAB, DMA, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Facebook for Developers (formerly Facebook Connect) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Facebook Social Graph Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, DMA, TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Facebook Social Plugins Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, DMA, TRUSTe, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Fast G8 Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Fiksu Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
FinanceAds GmbH & Co. KG Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Firefly Video Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Fit Ad Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
FlashCounter Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Flashtalking Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Fluct Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής μετάβαση σε ιστότοπο
Flurry Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS IAB μετάβαση σε ιστότοπο
FlxOne Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
FNAC Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
FNAC Spectacles Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Fonecta Πάροχος αναλύσεων EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Fonecta.fi Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
FreakOut Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Freebit (AdMind) Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Freestar Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Fresh 8 Διαφημιστής, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων
Fringe81 Πάροχος αναλύσεων, Διαχείριση ετικετών μετάβαση σε ιστότοπο
Full Circle Studies Επιχειρηματική ευφυΐα BBB μετάβαση σε ιστότοπο
Full Tango Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πρακτορείο NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
FullStory Πάροχος αναλύσεων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS BBB μετάβαση σε ιστότοπο
Gamespot Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Gamned Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Gamut (formerly Cox Digital Solutions) Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής IAB, DMA, NAI, iASH Europe, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Gazprom-Media Digital Δίκτυο Διαφημίσεων, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Geenie ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Gemius SA Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Geniee Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Genius Monkey Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ IAB μετάβαση σε ιστότοπο
GetBlue Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
GetIntent Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
GfK Group Επιχειρηματική ευφυΐα IAB
Giant Media Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Gigya Πάροχος αναλύσεων, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Gilt ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Global Web Index Πάροχος αναλύσεων, Πρακτορείο, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
GlobalWide Media Πρακτορείο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Glomex Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
GO.PL Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Golden Bees Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό IAB
Google Ad Services Δίκτυο Διαφημίσεων, ’λλο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Google AdSense Διαφημιστής, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Google AdWords Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Google Analytics Πάροχος αναλύσεων, Κινητό IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Google Attribution 360 (formerly Adometry) Πάροχος αναλύσεων, Επιβεβαίωση διαφημίσεων IAB, AAAA μετάβαση σε ιστότοπο
Google Display Network Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Google Inc. Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Εκδότης, Κινητό IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Google Translate ’λλο IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Graphinium Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Gravity Πάροχος αναλύσεων IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Green & Red Technologies Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
GroovinAds Διακομιστής Διαφημίσεων
GroundTruth Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB, BBB
GroupM Πρακτορείο, Κινητό DAA, AAAA, IAB Europe, EDAA Europe
Groupon Διαφημιστής, Εκδότης TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
GumGum Δίκτυο Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό IAB, NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Gunosy Διαφημιστής, Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Happyfication Επιχειρηματική ευφυΐα μετάβαση σε ιστότοπο
Harren Media Λύσεις μάρκετινγκ IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Healthy Offers Inc. Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Heatmap Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Herolens Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
HIRO Media Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Βίντεο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Histats Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
HockeyApp Πάροχος αναλύσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Hotjar Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Housing.com ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
HQ GmbH Διακομιστής Διαφημίσεων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
HubDSP Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης
Hupso ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
hybrid.ai Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
i-mobile Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
iBILLBOARD Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
IBM Διαφημιστής DMA, NAI, TRUSTe, ANA μετάβαση σε ιστότοπο
iClick Interactive Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Λύσεις μάρκετινγκ
Ignition AI Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό DMA, IAB UK μετάβαση σε ιστότοπο
IgnitionOne Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, BBB, DAA, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
IHS Markit Digital | Adhesion Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Imfernsehen GmbH Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
IMM Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
Impression Desk Πρακτορείο, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Improve Digital Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
Indeed Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης
Index Exchange Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής μετάβαση σε ιστότοπο
Index Exchange (Formerly Casale Media) Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Index Exchange by Casale Media Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής IAB, NAI, TRUSTe, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
IndustryBrains Δίκτυο Διαφημίσεων NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Infectious Media Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Infernotions Πάροχος αναλύσεων, Επιχειρηματική ευφυΐα
Inflection Point Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, DMA, NAI, DAA, AAF
INFOnline Πάροχος αναλύσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
InMobi Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB, IAB UK, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
Innity Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Innovid Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Βίντεο IAB, NAI μετάβαση σε ιστότοπο
InSkin Media Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό IAB UK μετάβαση σε ιστότοπο
Instinctive Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, ’λλο, Κινητό
intelliAd Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web IAB Europe, BVDW Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Intelligent Reach Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
Intent IQ Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό
Intent Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Κινητό NAI, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Intertrust ’λλο, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Intimate Merger Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό
Inuvo Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Inuvo (formerly NetSeer) Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web IAB, NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Invoca Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Iotec Πάροχος αναλύσεων, Κινητό IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
IP Germany GmbH Δίκτυο Διαφημίσεων EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
IPONWEB Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό
Iprom Διακομιστής Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
iPromote Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό DAA
iSocket ’λλο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
iSpot.TV Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Jaduda Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Jetpack Digital Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής μετάβαση σε ιστότοπο
Jivox Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
JOIN Πρακτορείο, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
JSE Coin Πάροχος αναλύσεων, ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Jumplead Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
JW Player Διακομιστής Διαφημίσεων, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Kadam Online Advertising Service Ανταλλαγή Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Kairion Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Kameleoon ’λλο, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Kantar Media Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα IAB, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Kargo Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Kavanga Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Kayak Διαφημιστής, Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
KBM Group Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Kepler Group Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Keyade Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
Keymantics Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Kissmetrics Πάροχος αναλύσεων, Κινητό TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Knorex ’λλο, Πρακτορείο, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Knotch Επιχειρηματική ευφυΐα μετάβαση σε ιστότοπο
Kontera Technologies Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, NAI, DAA, EDAA Europe
Kortx Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Kuaizi Tech Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης μετάβαση σε ιστότοπο
Kupona Media Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Kwanko Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Λύσεις μάρκετινγκ IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Kyocera Communication Systems Co. (Kanade) Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης
LCX Digital Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
Le Groupe La Poste ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Leading Reports Πάροχος αναλύσεων, Πρακτορείο, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
LeadInspector ’λλο
Leiki Κινητό, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
LifeSight Πάροχος αναλύσεων, Κινητό IAB, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
LifeStreet Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ligatus Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Light Reaction Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης μετάβαση σε ιστότοπο
Limk Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
LinkConnector Δίκτυο Διαφημίσεων DMA μετάβαση σε ιστότοπο
LinkedIn Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
LinkedIn Marketing Solutions Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Linkfire ’λλο, Διακομιστής Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Linkwise Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
ListenLoop Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης μετάβαση σε ιστότοπο
LiveIntent Διακομιστής Διαφημίσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό IAB, DAA
Lively Impact Πάροχος αναλύσεων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
LiveRamp Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, DMA, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
LKQD Εκδότης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Lodeo.io Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Logicad Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
logly Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης
Longboard Media Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Loop Me Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Lotame Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, DMA, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Luc.id Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό
LucidMedia Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Lucky Orange Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
m-pathy Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
M. P. New Media GmbH Δίκτυο Διαφημίσεων
Macromill Πάροχος Έρευνας, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
MADNET ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Magnetic Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
mainADV (MainAd) Πάροχος Έρευνας, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Maist Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Mapp Δίκτυο Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Marchex Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Κινητό IAB
Marin Software Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Market Ruler Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Marketgid RU Διαφημιστής, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB μετάβαση σε ιστότοπο
MarketGid USA Δίκτυο Διαφημίσεων IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Markit on Demand Διακομιστής Διαφημίσεων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Mastercard Διαφημιστής ANA, AAF μετάβαση σε ιστότοπο
Masterpass by Mastercard ’λλο
Matiro Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Matomo (Formerly PiWiK Analytics) Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Maverick Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
MaxPoint Interactive Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, NAI, DAA
Maxymiser Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
mbr targeting Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό
MBuy (formerly AdBuyer) Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Media IQ Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Media Network ADLABS Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
media.net Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
MediaCrossing Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης IAB, DAA, AAAA μετάβαση σε ιστότοπο
MediaLab Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
MediaLead Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης μετάβαση σε ιστότοπο
MediaMath Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, DMA, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Mediametrie Επιχειρηματική ευφυΐα μετάβαση σε ιστότοπο
MediaNet by Casale Media Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, NAI, TRUSTe, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Mediaocean Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
mediaplex Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
MediaPost Communications Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Mediarithmics Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
mediascale Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Mediasmart Mobile Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
MediaWallah Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
Merkle Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, DMA μετάβαση σε ιστότοπο
Metapeople Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Meteora Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
Miaozhen Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Miaozhen Systems Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
MicroAd Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
Microsoft Διαφημιστής, Εκδότης IAB, NAI, TRUSTe, DAA, ANA, AAF, OTA, EDAA Europe
Microsoft Advertising Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, NAI, TRUSTe, iASH Europe, DAA, ANA, AAF, OTA, IAB Europe, EDAA Europe
Microsoft Bing Ads (formerly Microsoft adCenter) Δίκτυο Διαφημίσεων NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Microsoft Media Network Δίκτυο Διαφημίσεων NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
MIQ Trace Δίκτυο Διαφημίσεων NAI, EDAA Europe
Mirando Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Mixcloud Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Mixpanel Πάροχος αναλύσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Mixpo Βίντεο IAB, NAI
mobile.de GmbH Διαφημιστής, Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Moguldom Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Mouseflow Πάροχος αναλύσεων NAI μετάβαση σε ιστότοπο
MouseStats Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
mPlatform Πρακτορείο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
MSN (Microsoft) Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Διακομιστής Διαφημίσεων TRUSTe, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
My Traffic Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Myntelligence Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
N.Rich Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Nanigans Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Nano Interactive Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
narratiive Πάροχος αναλύσεων, Κινητό IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Narrative.io Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Native Ads Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Nativo Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, NAI, DAA, OPA Europe, MMA
Navegg Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων IAB
nend Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Neodata Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Neory (formerly Target Performance) Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Net Avenir Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
NetAffiliation Δίκτυο Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Netbiscuits Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Netflix ’λλο
Netmining Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, NAI, DAA, EDAA Europe, MMA
Netsprint Audience Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
neuralone Διαφημιστής, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Neustar Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Neustar AdAdvisor Πάροχος αναλύσεων, Επιχειρηματική ευφυΐα NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
Neustar Marketing (Formerly PlatformOne) Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
News IQ Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
nex8 Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
NextRoll, Inc Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Nielsen Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα IAB, DMA, BBB, ANA, AAAA, AAF, IAB Europe, IAB UK
Nielsen Video Analytics Πάροχος αναλύσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό, Βίντεο IAB, DMA, BBB, ANA, AAAA, AAF, IAB Europe, IAB UK μετάβαση σε ιστότοπο
NP6 (formerly Ezakus) Πάροχος Έρευνας, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
NTT DoCoMo Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
NuDetect Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Nugg.ad Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ BVDW Europe, IAB UK, EDAA Europe
Numberly Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Oath Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων, ’λλο, Εκδότης, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα IAB, NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Oath Ad Server (Formerly One by AOL) Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Ogury Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
OK Cupid Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Κινητό NAI, DAA
One by AOL Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
OneMarket (Formerly 12 Digit Marketing) Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
OnePlanetOnly Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων
OneSpot Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης
OneTag Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Επιβεβαίωση διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
OneTrust Πάροχος αναλύσεων, ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Online Advertising Network Διαφημιστής, Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Επιβεβαίωση διαφημίσεων IAB, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Onnetwork.tv Δίκτυο Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Βίντεο IAB
OpenX Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
OpenX Lift (formerly LiftDNA) Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής μετάβαση σε ιστότοπο
Opinary Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
OpinionAds Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
OPT Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
Optimax Media Delivery Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Optimise Media Δίκτυο Διαφημίσεων
Optimizely Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Κινητό TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
OPTOMATON Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό
Oracle Corporation Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Oracle Data Cloud Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
Ortec AdScience Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Outbrain Δίκτυο Διαφημίσεων, ’λλο, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, TRUSTe, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
OwnerIQ Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
ownerIQ Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
OxaMedia Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Parrable Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Parse.ly Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
Parsec Media Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Parsley Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Pathmatics Πρόγραμμα βελτιστοποίησης μετάβαση σε ιστότοπο
PayClick Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
PayPerSale Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Pebble Post Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Peer39 Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Perfect Audience Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου
Perfect Market Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
Performance Advertising Δίκτυο Διαφημίσεων EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Performance Media Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
Permodo Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Photobucket ’λλο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Phunware (formerly TapIt!) Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Pinterest Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετάβαση σε ιστότοπο
Piximedia Πρακτορείο, Κινητό IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Placed Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Platform One (yieldone) Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Platform161 Δίκτυο Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, EDAA Europe
Plista Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
PLYmedia ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Pocket (formerly Read It Later) ’λλο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Pollster Research Institute (Accorp Sp. z o.o.) Πάροχος Έρευνας, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
popIn Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
PowerLinks Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Primis (Fomerly SekiNdo) Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό, Βίντεο
Proclivity Media Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης DMA, NAI, DAA
Programattik ’λλο AAF, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Programmatic Mechanics Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Proofpoint ’λλο, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Propeller Ads Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Publicis Groupe Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
Publicis Media ’λλο, Πρακτορείο, Κινητό EDAA Europe
PubMatic Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, NAI, DAA, OPA Europe, BVDW Europe, IAB UK
PulPix Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Pulpo Media Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Pulsepoint Ad Exchange Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής IAB, NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Pulsepoint Audience Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Pure Cobalt Πρακτορείο, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
PushSpring Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Q Division Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Qualia (fka BlueCava) Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Quantcast Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα IAB, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
QuarticON Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Quple.io Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Rackspace ’λλο TRUSTe
RadiumOne Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Rakuten Display (formerly Rakuten MediaForge) Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Rakuten Group Διαφημιστής μετάβαση σε ιστότοπο
Rakuten Marketing Διαφημιστής, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Realmedia Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Realytics Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
RealZeit Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
ReAmp Διακομιστής Διαφημίσεων IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Recognified Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης μετάβαση σε ιστότοπο
Recruit ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Recruit Ad Network (Recruit Holdings, Inc.) Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Recruitics Λύσεις μάρκετινγκ BBB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Redirect.com Ανταλλαγή Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Reemo Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
REES46 Technologies Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
Refined Labs Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
Reignn Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Reklam Store Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων IAB
Relestar Ανταλλαγή Διαφημίσεων NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Republer ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Responsys Πρακτορείο, Λύσεις μάρκετινγκ TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Retail 9 Ventures Διαφημιστής, Εκδότης, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής μετάβαση σε ιστότοπο
Retail Rocket Πρόγραμμα βελτιστοποίησης μετάβαση σε ιστότοπο
Retailerweb Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
ReTargeter Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου BBB μετάβαση σε ιστότοπο
Retargetly Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου NAI μετάβαση σε ιστότοπο
RevContent Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
RevJet Διακομιστής Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Rich Audience Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Rich Media Studio Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
RichRelevance Λύσεις μάρκετινγκ IAB, NAI, TRUSTe, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Ritorno Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Rockerbox Πρακτορείο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Roku advertising services Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, DAA, ANA, AAF
Rollad Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Roq.ad Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Επιχειρηματική ευφυΐα μετάβαση σε ιστότοπο
Roy Morgan Research Επιχειρηματική ευφυΐα μετάβαση σε ιστότοπο
RSA Πάροχος αναλύσεων, ’λλο NAI, TRUSTe, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
RTB House Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Rtoaster Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Rubicon Project Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, NAI, DAA, OPA Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Rubicon Project (formerly FOX Audience Network) Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, NAI, iASH Europe, DAA, Digital Content Next μετάβαση σε ιστότοπο
RUN Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, DAA
Run Inc. Διαφημιστής μετάβαση σε ιστότοπο
RythmOne Διαφημιστής, Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Salesforce Audience Studio Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, NAI, DAA, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Salesforce DMP (Formerly Krux Digital) Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
SalesForce Pardot Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
SalesViewer Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Sally Beauty Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Samba TV Διαφημιστής, Πάροχος αναλύσεων, Εκδότης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
SAP Web Analytics Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Sape Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
Satori Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
ScaleOut Διαχείριση ετικετών μετάβαση σε ιστότοπο
Scarab research Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Scene Stealer Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Scigineer Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Scoota Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
Scoota (formerly Rockabox) Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Scorecard Research Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Screen On Demand Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
SearchIgnite Πάροχος αναλύσεων, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web NAI μετάβαση σε ιστότοπο
SecuredVisit Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Seeding Alliance ’λλο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Segmint Λύσεις μάρκετινγκ
Sellpoints Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Semasio Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Sephora FR Διαφημιστής IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
SET Media Πρακτορείο, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Shareaholic Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
ShareThis Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, NAI, BBB, DAA
Sharethrough Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
ShinyStat Πάροχος αναλύσεων, Κινητό DAA, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
ShopBack Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Shopzilla Διαφημιστής, Εκδότης
Sift Media Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Signal (formerly BrightTag) Κινητό, Διαχείριση ετικετών IAB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Simplaex Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ
Simpli.fi Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, NAI, TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Sirdata Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
SiteScout Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης IAB, DAA
Sizmek Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, NAI, DAA, AAF, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
SkimLinks Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Skype ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Slashdot Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
SlimCutMedia Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό, Βίντεο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Smarketing Cloud Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Smart AdServer Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Smart Canvas Διακομιστής Διαφημίσεων IAB
Smart.Bid Πάροχος αναλύσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
smartclip Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό IAB
SmarterTravel Διαφημιστής, Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
SmartLook Πρακτορείο μετάβαση σε ιστότοπο
Smartstream.tv Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Snoobi Oy Πάροχος αναλύσεων
So-net Media Networks Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Επιβεβαίωση διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Sociomantic Labs GmbH Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Sojern Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, TRUSTe, DAA, AAAA μετάβαση σε ιστότοπο
Solocal Group Δίκτυο Διαφημίσεων, ’λλο, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
SoLocal Group UK (ADhesive) Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Solve Media Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης μετάβαση σε ιστότοπο
SoMo Audience Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Sophus3 Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Space Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Επιβεβαίωση διαφημίσεων
Specific Media Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, NAI, TRUSTe, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Speed Shift Media Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου IAB, DAA
Splicky Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Sport1 Εκδότης DAA μετάβαση σε ιστότοπο
SpotXchange Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό IAB, DAA, IAB Europe
SpringServe (fka PubSquared) Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό, Βίντεο NAI, DAA
Squeezely Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων
StackAdapt Διαφημιστής, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Stailamedia AG Δίκτυο Διαφημίσεων, Βίντεο EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Stat Shop Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
SteelHouse Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό NAI, DAA, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Stirista Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Storygize Διαφημιστής, Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Stroer (formerly adscale) Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Κινητό
Struq Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Sublime Skinz Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS IAB, IAB Europe, OPA Europe, IAB UK, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
SubPLY ’λλο μετάβαση σε ιστότοπο
Suite 66 Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
SundaySky Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Supership Πρακτορείο, Διακομιστής Διαφημίσεων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Survata Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Swisscom Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Symantec (Norton Secured Seal) Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web NAI, TRUSTe μετάβαση σε ιστότοπο
Taboola Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Tag Commander Κινητό, Διαχείριση ετικετών μετάβαση σε ιστότοπο
TAGGY Πάροχος αναλύσεων
TailTarget Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Tanx Ανταλλαγή Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Tapad Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, NAI, DAA, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe, MMA
tapCLIQ Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Tapklik Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Tapone Δίκτυο Διαφημίσεων
Tapstream Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Targeting360 Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
Teads Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Tealium Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό, Διαχείριση ετικετών IAB, NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
TechTarget Διαφημιστής, ’λλο, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Telstra Advertising Network Δίκτυο Διαφημίσεων EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Temelio Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
TenMax Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
TenSquare (Web Wipe Analytics) Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
TEST Company First Party Cookie Opt ’λλο IAB, DMA, NAI, TRUSTe, iASH Europe, BBB, DAA, ANA, AAAA, AAF, OTA, IAB Europe, OPA Europe, WFA Europe, FEDMA Europe, EACA Europe, FAEP Europe, ENPA Europe, EADP Europe, IAG Europe, IAA Europe, EPC Europe, BVDW Europe, IAB UK, EDAA Europe
The ADEX Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
The Agency Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
The Globe and Mail Εκδότης
The MediaGrid Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Επιχειρηματική ευφυΐα, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
The Reach Group (formely redvertisment) Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
The Trade Desk Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
theAdx Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
THROTLE Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Thunder Πάροχος αναλύσεων, Πρακτορείο, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό
TI Health Δίκτυο Διαφημίσεων, ’λλο, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
top5meilleurssitesderencontre Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
TouchAds Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης
TraceMyIP Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Trackuity Πάροχος αναλύσεων
TradeDoubler Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Tradelab Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, EDAA Europe, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
Traffiliate Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web
TrafMag Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Travel Data Corporation (formerly Yieldr) Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
Traverse Data Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Treepodia Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Tremor Video Δίκτυο Διαφημίσεων, Βίντεο NAI, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
TrenDemon Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, ’λλο, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Tribal Fusion Δίκτυο Διαφημίσεων IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Tribes Research Πάροχος αναλύσεων
Triblio Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Triboo Media Διαφημιστής, Εκδότης, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS DAA, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
TripleLift Πάροχος αναλύσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
TruEffect Πάροχος αναλύσεων IAB, NAI, TRUSTe, BBB
TrueWave Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Truoptik Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
TubeMogul Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης IAB, NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Tune MobileAppTracking Πάροχος αναλύσεων, Κινητό TRUSTe, DAA, EPC Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Turbo Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
TurnSocial Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Twiago Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Twitter Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Twyn Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
UberMedia Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Ubimo Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, DAA, MMA μετάβαση σε ιστότοπο
Uliza Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Ulta Εκδότης
Undertone Δίκτυο Διαφημίσεων, Βίντεο NAI, DAA, EDAA Europe
Unicorn Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Unilever Διαφημιστής IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Unilever EU Διαφημιστής IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Unilever Food Solutions Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
United Internet Media GmbH Διαφημιστής IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Unruly Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS, Βίντεο IAB, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Uppr Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
UpSellit Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου μετάβαση σε ιστότοπο
UpToLike Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Usemax Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
UserReport Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Varick Media Management Πρακτορείο, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Επιβεβαίωση διαφημίσεων NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Ve Global Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου
VE Global (Formely GDM Digital) Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης DAA, IAB UK, EDAA Europe
Venatus Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
VER ’λλο, Εκδότης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Verizon Media Διαφημιστής, Εκδότης DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Vertoz Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Vi Digital Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
Viacom Διαφημιστής, Εκδότης IAB, ANA, IAB Europe, IAB UK, Digital Content Next μετάβαση σε ιστότοπο
Viant Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
Vibrant Media Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Vidazoo Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Video Reach Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Video Research Interactive Πάροχος αναλύσεων
VideoAmp Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
VideoHub Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Βίντεο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Videology (formerly TidalTV) Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Viewst Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
VigLink Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Vindico Group Διακομιστής Διαφημίσεων, Βίντεο IAB, DAA μετάβαση σε ιστότοπο
Viralize Διακομιστής Διαφημίσεων, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης, Κινητό, Βίντεο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Visa Διαφημιστής μετάβαση σε ιστότοπο
Visible Measures Πάροχος αναλύσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο
Visual Website Optimizer (Wingify) Βελτιστοποίηση τοποθεσίας web μετάβαση σε ιστότοπο
VisualDNA (Imagini Holdings) Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
VisualIQ Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων
Vizury Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου
Vlyby Digital Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
VoiceFive Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Επιχειρηματική ευφυΐα μετάβαση σε ιστότοπο
Voluum Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό IAB UK
Voxus Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Vpon Δίκτυο Διαφημίσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων μετάβαση σε ιστότοπο
VRTCAL Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Vserve Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό
Vuble Πάροχος αναλύσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Κινητό, Βίντεο
WayFair Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
WEB2ROI Δίκτυο Διαφημίσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
WebAntenna Πάροχος αναλύσεων
Webbula Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων DMA μετάβαση σε ιστότοπο
Weborama Δίκτυο Διαφημίσεων, Πάροχος αναλύσεων, Κινητό IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Webtrekk Πάροχος αναλύσεων, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Λύσεις μάρκετινγκ
Webtrends Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, NAI, TRUSTe
whos.amung.us Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Wider Planet Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Widespace Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
WiredMinds Πάροχος αναλύσεων, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
WiseMedia Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Wizaly Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS IAB μετάβαση σε ιστότοπο
WysiStat Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
X Social Group Δίκτυο Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Xaxis International Πρακτορείο, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
XiTi Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
xplosion interactive Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου BVDW Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
XPO Knorex Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πρόγραμμα βελτιστοποίησης, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Xrost Ανταλλαγή Διαφημίσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων
Yabbi Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης μετάβαση σε ιστότοπο
Yahoo Ad Exchange Ανταλλαγή Διαφημίσεων IAB, NAI, DAA, IAB UK, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Yahoo! Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης IAB, DMA, NAI, TRUSTe, BBB, DAA, AAF, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Yahoo! Ad Network Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Διακομιστής Διαφημίσεων, Πάροχος/ Συλλέκτης δεδομένων, Λύσεις μάρκετινγκ IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, AAF, IAB Europe, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Yahoo! Advertising Solutions Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Τεχνολογία Μορφής Δημιουργικού/ Διαφήμισης IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, AAF, IAB Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Yahoo! Japan Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Yahoo! Web Analytics Πάροχος αναλύσεων NAI, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Yieldbot Πάροχος αναλύσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Yieldlab Πλατφόρμα Πλευράς Παροχής, Κινητό
Yieldmo Δίκτυο Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
YOC Group Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό IAB Europe
Yoose Πάροχος αναλύσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
YouTube Εκδότης, Βίντεο IAB μετάβαση σε ιστότοπο
YuMe Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Βίντεο NAI, DAA
Zapr Πάροχος αναλύσεων, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ μετάβαση σε ιστότοπο
ZBO Média (previously known ZeBestOf) Διαφημιστής, Πρακτορείο, Κινητό, Λύσεις μάρκετινγκ IAB μετάβαση σε ιστότοπο
Zedo Δίκτυο Διαφημίσεων, Πρόγραμμα επανακαθορισμού στόχου, Διακομιστής Διαφημίσεων IAB, NAI μετάβαση σε ιστότοπο
Zemanta Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων, Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS
ZergNet Κινητό, Διαχείριση περιεχομένου/SaaS μετάβαση σε ιστότοπο
Ziff Davis Δίκτυο Διαφημίσεων, Εκδότης, Πλατφόρμα Πλευράς Ζήτησης, Κινητό TRUSTe, DAA, EDAA Europe μετάβαση σε ιστότοπο
Ziggo Εκδότης μετάβαση σε ιστότοπο
Zipline DMP Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων IAB, DMA, NAI
Zontera Διακομιστής Διαφημίσεων μετάβαση σε ιστότοπο
Zucks Δίκτυο Διαφημίσεων, Διακομιστής Διαφημίσεων, Κινητό μετάβαση σε ιστότοπο
Zypmedia Διαφημιστής, Βίντεο μετάβαση σε ιστότοπο