Oткажување од следење

Вие можете да се откажете од секоја или од сите компании наведени подолу. Доколку се откажете, вие се уште ќе гледате реклами на интернет, и во некои случаи, може да се соберат податоци за вашата пребарувачка активност, но компаниите нема да ја користат оваа информација да ги изберат рекламите што ги гледате на интернет. За детални информации за ова како секоја компанија ги користи вашите податоци, вклучувајќи ги нивните политики за откажување, кликнете на името на компанијата подолу.

Име Категорија Групации Откажи се
MiQ Издавач, Moбилен, Решенија за маркетинг NAI, EDAA Europe
1&1 Internet Друго, Агенција оди на страницата
1000mercis Пренасочувач, Moбилен IAB, DMA оди на страницата
161Media Платформа на страната на побарувачката IAB, EDAA Europe
1DMP Мрежа на реклами оди на страницата
1plusX Аналитички давател, Moбилен оди на страницата
24-ADS Мрежа на реклами
33Across Мрежа на реклами, Собирач/Снабдувач на податоци, Социјални медиуми IAB, NAI, DAA
33Across (fka Tynt Multimedia) Аналитички давател, Moбилен, Оптимизација за интернет страници IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
4Finance Друго
4INFO Мрежа на реклами, Moбилен IAB оди на страницата
4w Marketplace Мрежа на реклами оди на страницата
A1 Media Group Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг оди на страницата
A9 Решенија за маркетинг оди на страницата
AB Tasty Друго, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Acceptable Ads Exchange (AAX Media) Размена на реклами NAI, DAA оди на страницата
Accordant Media Размена на реклами, Агенција IAB, DAA, EDAA Europe
actionpay Мрежа на реклами оди на страницата
Active Agent Платформа на страната на побарувачката, Moбилен оди на страницата
activecore Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци оди на страницата
Acuity Ads Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, NAI, DAA
Acxiom Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци IAB, DAA оди на страницата
AD EBiS Друго оди на страницата
Ad Maven Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
ad pepper media Мрежа на реклами iASH Europe, EDAA Europe
Ad4Game Мрежа на реклами
ad4mat Мрежа на реклами IAB, BVDW Europe, EDAA Europe оди на страницата
ad:C media Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Adacado Пренасочувач, Moбилен оди на страницата
adagnit.io Сервер за реклами
Adality Давател на услуги на истражување оди на страницата
ADARA Analytics Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен IAB, NAI, TRUSTe, DAA оди на страницата
Adblade Мрежа на реклами NAI оди на страницата
adbooth Media Group Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
Adbox Digital Сервер за реклами оди на страницата
Adbrain Платформа за управување со податоци EDAA Europe оди на страницата
ADCELL Решенија за маркетинг оди на страницата
Adchex Потврдување реклами
AdClear Аналитички давател, Moбилен
AdColony Мрежа на реклами, Moбилен, Видео IAB, BBB оди на страницата
AdCompass Размена на реклами
Addaptive (Formerly DataPoint Media) Аналитички давател, Платформа за управување со податоци
AdDefend Сервер за реклами, Потврдување реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Addictive Mobility Сервер за реклами, Moбилен IAB, MMA оди на страницата
AddThis Пренасочувач, Moбилен, Социјални медиуми IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
AdElement Мрежа на реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Adello Аналитички давател, Oптимизатор, Пренасочувач, Сервер за реклами, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
Adelphic Издавач, Moбилен
Adelphic Mobile Платформа за управување со податоци, Moбилен
AdF.ly Друго оди на страницата
AdFalcon Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
Adform Платформа на страната на побарувачката, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
AdFox Мрежа на реклами
AdGear Сервер за реклами, Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци оди на страницата
AdGraph Платформа за управување со податоци оди на страницата
adhood Мрежа на реклами, Аналитички давател, Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Adiant (Formally Congoo) Друго оди на страницата
AdInte Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Adition Technologies AG Сервер за реклами, Moбилен
adjust Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) оди на страницата
AdKarma Мрежа на реклами оди на страницата
adKernel Аналитички давател, Сервер за реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Adlocal.net Oптимизатор, Пренасочувач оди на страницата
ADMAN Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен
AdMatrix Решенија за маркетинг оди на страницата
AdMaxim Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
Admedo Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
ADmeme Аналитички давател, Давател на услуги на истражување, Решенија за маркетинг оди на страницата
AdMetrics Media Мрежа на реклами, Moбилен
AdMicro Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
admitad Мрежа на реклами оди на страницата
ADMIXER Размена на реклами, Мрежа на реклами, Платформа на страната на понудата, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB оди на страницата
ADMIZED Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
AdMob (Google) Мрежа на реклами, Moбилен IAB оди на страницата
AdNanny Сервер за реклами оди на страницата
Adnet Мрежа на реклами
adNET.de Сервер за реклами
Adnetic.io Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Adobe Огласувач, Аналитички давател, Решенија за маркетинг IAB, TRUSTe, DAA, ANA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Adobe Creative Cloud Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Adobe Experience Cloud (Advertising) Мрежа на реклами, Аналитички давател, Платформа за управување со податоци, Moбилен, Решенија за маркетинг NAI, DAA
Adobe Experience Cloud (Analytics) Аналитички давател, Moбилен NAI, DAA, EDAA Europe
Adobe Experience Cloud (Audience Manager) Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Adobe Experience Cloud (Target) Креативна/технологија за форматирање реклами NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Adobe Experience Platform Платформа за управување со податоци, Управувач за ознаки, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг IAB, NAI, DAA, IAB Europe
Adobe Marketing Cloud (Analytics) Formerly Site Catalyst HBX Аналитички давател
AdOcean Сервер за реклами оди на страницата
AdoTube Мрежа на реклами, Видео IAB, DMA, DAA оди на страницата
Adperium Мрежа на реклами DMA оди на страницата
AdPilot Мрежа на реклами, Пренасочувач оди на страницата
ADPLUS Мрежа на реклами, Moбилен
AdPredictive Платформа за управување со податоци оди на страницата
AdRetarget Пренасочувач оди на страницата
AdRiver Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Видео IAB Europe оди на страницата
Adroit Digital Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Adroute Друго оди на страницата
Adrule Аналитички давател, Oптимизатор, Пренасочувач, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB
AdSame Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
AdsData Аналитички давател, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
ADSKOM Платформа на страната на понудата оди на страницата
AdSniper Мрежа на реклами оди на страницата
AdSpeed Аналитички давател, Сервер за реклами
Adspert (Bidmanagement GmbH) Oптимизатор, Пренасочувач, Moбилен оди на страницата
AdSpirit Сервер за реклами, Moбилен IAB, BVDW Europe
Adssets Аналитички давател, Сервер за реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг MMA оди на страницата
AdStir Размена на реклами, Платформа на страната на понудата оди на страницата
Adstra (fka Qualia) Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен IAB, NAI, DAA оди на страницата
AdsWizz Аналитички давател, Сервер за реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Adtarget.me Пренасочувач оди на страницата
Adtelligence Аналитички давател, Oптимизатор
AdTheorent Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен IAB, DMA, MMA оди на страницата
AdTiger Мрежа на реклами iASH Europe оди на страницата
Adtriba Аналитички давател, Решенија за маркетинг оди на страницата
AdUp Technology (Axel Springer Teaser Ad GmbH) Мрежа на реклами оди на страницата
AdUX Мрежа на реклами, Moбилен EDAA Europe оди на страницата
Advanced Store Пренасочувач, Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS IAB, EDAA Europe оди на страницата
Adverline Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
Adversal Мрежа на реклами оди на страницата
AdvertPro Сервер за реклами оди на страницата
advmaker Мрежа на реклами оди на страницата
Advrtas Аналитички давател, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
adyard Мрежа на реклами EDAA Europe оди на страницата
Adyoulike Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
Aedgency Размена на реклами, Мрежа на реклами оди на страницата
Affilinet GmbH Мрежа на реклами IAB UK, EDAA Europe
AiData Платформа за управување со податоци
Airtory Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
AkaNe Мрежа на реклами, Пренасочувач оди на страницата
ALC Решенија за маркетинг DMA оди на страницата
All In Views Платформа на страната на побарувачката
Amazon Огласувач, Издавач, Moбилен IAB, BBB, DAA оди на страницата
Amazon Ad System Огласувач, Мрежа на реклами, Издавач, Moбилен IAB, DMA, DAA оди на страницата
Amazon Ad System UK Огласувач, Мрежа на реклами, Издавач, Moбилен IAB, DAA оди на страницата
Amazon Associates Пренасочувач, Moбилен IAB, DAA оди на страницата
Amazon Web Services Moбилен, Управување со содржини/SaaS BBB, DAA оди на страницата
AMoAd Мрежа на реклами, Moбилен
Amobee Сервер за реклами, Moбилен IAB, TRUSTe
Amobee (Formally Adconion Media Group) Мрежа на реклами IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
Annalect Аналитички давател, Решенија за маркетинг оди на страницата
AntVoice Аналитички давател, Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање), Управување со содржини/SaaS оди на страницата
AOL Advertising Пренасочувач IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
apartena.metrics Собирач/Снабдувач на податоци, Управувач за ознаки оди на страницата
Appier Друго оди на страницата
AppLift Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
AppNexus Сервер за реклами, Платформа на страната на побарувачката, Платформа на страната на понудата, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
appTV Мрежа на реклами, Видео оди на страницата
APT from Yahoo! Размена на реклами NAI, TRUSTe оди на страницата
Arrivalist Moбилен, Решенија за маркетинг TRUSTe
Art Of Click Платформа на страната на побарувачката, Moбилен оди на страницата
Artificial Computation Intelligence Аналитички давател
Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) Друго оди на страницата
Assembly (formerly TargetCast) Агенција оди на страницата
AT Internet Аналитички давател оди на страницата
AT&T AdWorks Мрежа на реклами, Платформа за управување со податоци IAB, TRUSTe оди на страницата
Atedra Мрежа на реклами IAB
ATG Commerce Платформа за управување со податоци TRUSTe оди на страницата
ATP (Audience Trading Platform) Аналитички давател, Агенција, Платформа за управување со податоци, Moбилен, Управувач за ознаки оди на страницата
Audible Огласувач, Издавач IAB, BBB, DAA оди на страницата
Audience Network Размена на реклами, Сервер за реклами, Потврдување реклами, Собирач/Снабдувач на податоци IAB Europe, BVDW Europe оди на страницата
Audience2Media Мрежа на реклами, Пренасочувач IAA Europe, EDAA Europe оди на страницата
AudienceInsights Аналитички давател, Собирач/Снабдувач на податоци NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
AudienceProject Moбилен, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
AudienceTV Мрежа на реклами, Видео оди на страницата
AudienceValue Решенија за маркетинг оди на страницата
Audiens Аналитички давател, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB
AuDigent Платформа за управување со податоци оди на страницата
Auditorius Размена на реклами
Automatad Мрежа на реклами оди на страницата
Automattic Друго, Moбилен
Avocet Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB UK оди на страницата
Azameo Мрежа на реклами, Аналитички давател, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
Baidu Издавач, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
Balihoo Агенција IAB, NAI, DAA оди на страницата
bam! Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
BannerConnect Размена на реклами iASH Europe, IAB UK, EDAA Europe
Bannerflow Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
BannerNow Аналитички давател, Креативна/технологија за форматирање реклами оди на страницата
Barometric Аналитички давател оди на страницата
Bazaarvoice Аналитички давател, Moбилен, Социјални медиуми, Деловна интелигенција (разузнавање), Решенија за маркетинг NAI, TRUSTe
Be On (formerly Goviral) Сервер за реклами, Видео IAB UK оди на страницата
Beeswax Размена на реклами, Moбилен
BI.Garage Аналитички давател, Платформа за управување со податоци, Деловна интелигенција (разузнавање)
BiddingX Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Bidswitch Сервер за реклами, Moбилен, Видео
BidTellect Размена на реклами, Moбилен
BidTheatre Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, DAA оди на страницата
Big Data Exchange Размена на реклами, Аналитички давател оди на страницата
BIG Exchange Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Big Mining Платформа за управување со податоци оди на страницата
Bild Издавач оди на страницата
Bilin Друго оди на страницата
Bisnode (formerly Esendra) Оптимизација за интернет страници оди на страницата
bitly Аналитички давател оди на страницата
Bizible Решенија за маркетинг TRUSTe оди на страницата
BlueConic Аналитички давател, Друго оди на страницата
Blueconic Платформа за управување со податоци, Решенија за маркетинг TRUSTe оди на страницата
Bombora Moбилен, Решенија за маркетинг NAI оди на страницата
Bowen Craggs Аналитички давател оди на страницата
Bradford Exchange Друго оди на страницата
Brain Data Market Платформа за управување со податоци, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
BrainPad Мрежа на реклами, Аналитички давател, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Brand Metrics Аналитички давател, Moбилен IAB
BrandCrumb Друго IAB оди на страницата
BridgeTrack Сервер за реклами, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
Bridgewell (Scupio) Мрежа на реклами оди на страницата
BrightRoll Размена на реклами IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe оди на страницата
BSmartData Сервер за реклами, Платформа за управување со податоци, Управувач за ознаки оди на страницата
Butlers Огласувач оди на страницата
Bypass Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
C3 Metrics Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Captify Пренасочувач, Moбилен DAA, IAB Europe, EDAA Europe
Capturly Оптимизација за интернет страници оди на страницата
Catalina Marketing Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци DAA оди на страницата
CBS Interactive Мрежа на реклами, Издавач IAB, IAB Europe оди на страницата
CDK Digital Marketing Решенија за маркетинг IAB, DAA
Centro Размена на реклами, Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, DAA оди на страницата
Centrois Издавач оди на страницата
CerebroAd Мрежа на реклами, Moбилен IAB, EDAA Europe оди на страницата
Chameleon Мрежа на реклами, Oптимизатор, Moбилен оди на страницата
Chameleon.ad Размена на реклами, Мрежа на реклами, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
ChannelSight Огласувач, Аналитички давател, Moбилен оди на страницата
ChargeAds Размена на реклами, Moбилен оди на страницата
Chocolate (Formerly Vdopia) Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
ChoiceStream Собирач/Снабдувач на податоци IAB, NAI, DAA оди на страницата
Choozle Мрежа на реклами NAI оди на страницата
CJ Affiliate (formerly Commission Junction) Мрежа на реклами IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Clearstream.TV Сервер за реклами TRUSTe
Cleverbridge Решенија за маркетинг оди на страницата
Clickagy Аналитички давател NAI, DAA оди на страницата
ClickDimensions Решенија за маркетинг оди на страницата
ClickInText Мрежа на реклами, Пренасочувач оди на страницата
Clickpoint Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Решенија за маркетинг оди на страницата
Clicksco Платформа за управување со податоци, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
Clicky Аналитички давател оди на страницата
Cliipa Друго оди на страницата
Clinch Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS, Видео NAI
Clipcentric Аналитички давател, Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Видео IAB оди на страницата
CloudTechnologies Мрежа на реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
Cognitiv Решенија за маркетинг DAA
CogoCast Мрежа на реклами, Друго оди на страницата
Collective UK (Collective Europe) Друго оди на страницата
Colombia Мрежа на реклами оди на страницата
Commanders Act Oптимизатор, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг оди на страницата
CommunicationAds Агенција, Moбилен оди на страницата
comScore Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) IAB, DMA, OTA оди на страницата
ConnectAd Мрежа на реклами, Moбилен
Connects Мрежа на реклами оди на страницата
Connexity Собирач/Снабдувач на податоци, Деловна интелигенција (разузнавање) IAB, DAA оди на страницата
Constant Contact Платформа за управување со податоци TRUSTe, BBB, OTA
Contact Impact (formerly adrolays) Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Решенија за маркетинг оди на страницата
Content Ignite Мрежа на реклами оди на страницата
Content Spread Управувач за ознаки оди на страницата
Content Square Аналитички давател, Платформа за управување со податоци оди на страницата
Converlytics Аналитички давател оди на страницата
ConversionRuler Аналитички давател, Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Convert Аналитички давател, Друго NAI оди на страницата
Convert Insights (formerly Reedge) Аналитички давател, Оптимизација за интернет страници NAI оди на страницата
ConvertMedia (formerly Contextin) Платформа за управување со податоци IAB, DAA
CookieQ (Baycloud Systems) Интернет-платформа за приватност оди на страницата
Core Audience (formerly Red Aril) Платформа за управување со податоци IAB, NAI, DAA, AAAA, EDAA Europe оди на страницата
CPMStar Мрежа на реклами DAA
CPXi (Corporate) Мрежа на реклами оди на страницата
Crate & Barrel Издавач, Платформа на страната на понудата DMA оди на страницата
Crazy Egg Аналитички давател оди на страницата
Creafi Мрежа на реклами оди на страницата
Credebat Платформа за управување со податоци
Crimtan Moбилен, Решенија за маркетинг IAB, iASH Europe, EDAA Europe оди на страницата
Crisp Media Сервер за реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Criteo Мрежа на реклами, Пренасочувач, Сервер за реклами, Moбилен IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
CRM4D Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Cross Listing Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Cross Pixel Пренасочувач, Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци NAI, DAA оди на страницата
Crucial Interactive Креативна/технологија за форматирање реклами, Видео оди на страницата
CTS Eventim ES Огласувач оди на страницата
CTS Eventim FR Огласувач
Cubed Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Cup Interactive Друго оди на страницата
Cxense Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
D4t4 (formerly Celebrus) Аналитички давател оди на страницата
DAC (D.A.Consortium) Мрежа на реклами, Платформа за управување со податоци IAB оди на страницата
DataLab USA Платформа за управување со податоци DMA оди на страницата
Datalogix Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци IAB, DMA, NAI, DAA оди на страницата
DataMind Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
dataXtrade Размена на реклами, Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Datonics Собирач/Снабдувач на податоци NAI, DAA
DaVinci II (FKA Gravity4) Размена на реклами, Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци NAI оди на страницата
DC Storm Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
dealer.com Огласувач TRUSTe
Dedicated Media Мрежа на реклами, Решенија за маркетинг NAI, DAA оди на страницата
Deep Intent Друго, Moбилен DAA, EDAA Europe оди на страницата
Delta Projects Сервер за реклами, Платформа на страната на побарувачката, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен EDAA Europe оди на страницата
DeltaX Сервер за реклами, Moбилен
Demand Side Science Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Demandbase Аналитички давател, Платформа за управување со податоци, Moбилен
Dentsu Inc. Агенција AAAA оди на страницата
Departement13 (Formerly CG13) Издавач оди на страницата
Deqwas Сервер за реклами оди на страницата
Dianomi Мрежа на реклами оди на страницата
Didit Аналитички давател, Оптимизација за интернет страници
Digilant Размена на реклами, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Digitize Мрежа на реклами, Moбилен iASH Europe, IAB Europe, EDAA Europe
DigiTrust Друго, Moбилен оди на страницата
Disqus Издавач, Социјални медиуми TRUSTe оди на страницата
Distribute Travel Мрежа на реклами NAI, DAA, IAB Europe оди на страницата
District M Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
Division-D Огласувач оди на страницата
Divisiond (formerly 3 Interactive) Мрежа на реклами оди на страницата
DMA Institute (formerly HotTraffic) Аналитички давател, Moбилен оди на страницата
DotAndMedia Сервер за реклами, Потврдување реклами, Платформа за управување со податоци IAB Europe оди на страницата
DoubleClick Сервер за реклами NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
DoubleClick Bid Manager (formerly Invite Media) Платформа на страната на побарувачката IAB, NAI, DAA оди на страницата
DServe Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Dstillery (formerly Media6Degrees) Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
DTscout Мрежа на реклами, Друго оди на страницата
DynAd Пренасочувач оди на страницата
DynAdmic Размена на реклами, Мрежа на реклами, Moбилен, Видео оди на страницата
Dynamic Yield Агенција, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
dynamicTracking Аналитички давател оди на страницата
e-planning Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен
Eacnur Друго
EastBay Огласувач BBB оди на страницата
EASYmedia GmbH (formerly Rivity) Платформа на страната на побарувачката, Moбилен оди на страницата
eBay Огласувач, Издавач IAB, DMA, TRUSTe, ANA оди на страницата
eBay Partner Network Мрежа на реклами IAB, ANA оди на страницата
ECONA Друго оди на страницата
Econda Аналитички давател, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
Eduscho (Tchibo) Огласувач оди на страницата
eHealthcare Solutions Мрежа на реклами оди на страницата
Eloqua (Oracle Marketing Cloud) Решенија за маркетинг TRUSTe оди на страницата
EMC Друго, Платформа за управување со податоци TRUSTe оди на страницата
Emediate Сервер за реклами EDAA Europe оди на страницата
Emerse Платформа на страната на побарувачката, Moбилен DAA, EDAA Europe оди на страницата
emetriq Мрежа на реклами, Moбилен EDAA Europe оди на страницата
EMX Digital Мрежа на реклами, Moбилен IAB, NAI, DAA оди на страницата
Engage BDR Огласувач, Сервер за реклами оди на страницата
engage:BDR (Blink New Media) Мрежа на реклами, Сервер за реклами IAB, BBB оди на страницата
Engine Media Мрежа на реклами, Moбилен NAI, DAA оди на страницата
Eniro Издавач, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
Ensighten Аналитички давател, Управувач за ознаки
Epic Combo Сервер за реклами оди на страницата
Epom Сервер за реклами, Moбилен IAB, DMA оди на страницата
Epsilon-Conversant Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката, Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
EQ Works (formerly Cyberplex) Платформа на страната на побарувачката
Ericsson Друго оди на страницата
Eskimi Платформа на страната на побарувачката, Креативна/технологија за форматирање реклами, Платформа за управување со податоци, Moбилен оди на страницата
esome Размена на реклами, Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
Etarget Мрежа на реклами, Агенција, Moбилен оди на страницата
eTracker Решенија за маркетинг, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
etracker GmbH Аналитички давател, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
Eulerian Technologies Аналитички давател, Moбилен, Управувач за ознаки оди на страницата
Exactag (formerly Falk Multichannel) Moбилен, Управувач за ознаки
eXelate Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Experian Marketing Services Аналитички давател, Собирач/Снабдувач на податоци, Деловна интелигенција (разузнавање), Решенија за маркетинг IAB, DMA
Exponential Interactive Мрежа на реклами, Moбилен IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Expose Box Друго
Extole Социјални медиуми, Решенија за маркетинг TRUSTe оди на страницата
Extreme Reach Сервер за реклами, Видео IAB оди на страницата
Eyeota Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Moбилен EDAA Europe
eyereturn marketing Аналитички давател, Сервер за реклами, Платформа за управување со податоци IAB, NAI, DAA
Eyeview Платформа на страната на побарувачката, Решенија за маркетинг, Видео IAB, NAI, DAA оди на страницата
Eywa Media Друго, Moбилен
Facebook Мрежа на реклами, Издавач, Moбилен, Социјални медиуми IAB, DMA, TRUSTe оди на страницата
Facebook Business (formerly Facebook Custom Audience) Moбилен, Социјални медиуми IAB, DMA, DAA оди на страницата
Facebook Exchange (FBX) Размена на реклами IAB, DMA, DAA оди на страницата
Facebook for Developers (formerly Facebook Connect) Социјални медиуми IAB, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Facebook Social Graph Социјални медиуми IAB, DMA, TRUSTe оди на страницата
Facebook Social Plugins Moбилен, Социјални медиуми IAB, DMA, TRUSTe, DAA оди на страницата
Fast G8 Мрежа на реклами оди на страницата
Fido Аналитички давател, Решенија за маркетинг
Fiksu Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB оди на страницата
FinanceAds GmbH & Co. KG Мрежа на реклами оди на страницата
Firefly Video Мрежа на реклами оди на страницата
Fit Ad Мрежа на реклами, Oптимизатор, Сервер за реклами оди на страницата
FlashCounter Аналитички давател оди на страницата
Flashtalking Сервер за реклами, Moбилен IAB, EDAA Europe оди на страницата
Fluct Платформа на страната на понудата оди на страницата
Flurry Мрежа на реклами, Аналитички давател, Moбилен, Управување со содржини/SaaS IAB оди на страницата
FlxOne Пренасочувач, Платформа за управување со податоци оди на страницата
FNAC Издавач оди на страницата
FNAC Spectacles Издавач оди на страницата
FreakOut Платформа на страната на побарувачката IAB оди на страницата
Freebit (AdMind) Мрежа на реклами оди на страницата
Freestar Мрежа на реклами оди на страницата
Fresh 8 Огласувач, Собирач/Снабдувач на податоци
Fringe81 Аналитички давател, Управувач за ознаки оди на страницата
Full Circle Studies Деловна интелигенција (разузнавање) BBB оди на страницата
Full Tango Oптимизатор, Агенција NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
FullStory Аналитички давател, Управување со содржини/SaaS BBB оди на страницата
Gamespot Издавач оди на страницата
Gamned Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен IAB, EDAA Europe оди на страницата
Gamut (formerly Cox Digital Solutions) Размена на реклами, Сервер за реклами, Платформа на страната на понудата IAB, DMA, NAI, iASH Europe, DAA оди на страницата
Gazprom-Media Digital Мрежа на реклами, Видео оди на страницата
Geenie Друго оди на страницата
Gemius SA Аналитички давател, Сервер за реклами, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) IAB Europe оди на страницата
Geniee Мрежа на реклами оди на страницата
Genius Monkey Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
GetBlue Пренасочувач, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
GetIntent Платформа на страната на побарувачката, Moбилен оди на страницата
GfK Group Деловна интелигенција (разузнавање) IAB
Giant Media Сервер за реклами оди на страницата
Gigya Аналитички давател, Социјални медиуми, Решенија за маркетинг оди на страницата
Gilt Друго оди на страницата
Global Web Index Аналитички давател, Агенција, Moбилен IAB оди на страницата
GlobalWide Media Агенција, Moбилен оди на страницата
Glomex Видео оди на страницата
GO.PL Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг оди на страницата
Golden Bees Аналитички давател, Платформа на страната на понудата, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен IAB
Google Ad Services Мрежа на реклами, Друго, Moбилен оди на страницата
Google AdSense Огласувач, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Google AdWords Сервер за реклами IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Google Analytics Аналитички давател, Moбилен IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Google Attribution 360 (formerly Adometry) Аналитички давател, Потврдување реклами IAB, AAAA оди на страницата
Google Display Network Пренасочувач, Moбилен IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Google Fonts Аналитички давател, Друго оди на страницата
Google Inc. Мрежа на реклами, Аналитички давател, Издавач, Moбилен IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Google Tag Manager Moбилен, Управувач за ознаки IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Google Translate Друго IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Graphinium Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Gravity Аналитички давател IAB оди на страницата
Green & Red Technologies Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
GroovinAds Сервер за реклами
GroundTruth Мрежа на реклами, Moбилен IAB, BBB
GroupM Агенција, Moбилен DAA, AAAA, IAB Europe, EDAA Europe
Groupon Огласувач, Издавач TRUSTe оди на страницата
GumGum Мрежа на реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен IAB, NAI оди на страницата
Gunosy Огласувач, Издавач оди на страницата
Happyfication Деловна интелигенција (разузнавање) оди на страницата
Harren Media Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
Healthy Offers Inc. Издавач оди на страницата
Heatmap Аналитички давател, Решенија за маркетинг оди на страницата
Herolens Креативна/технологија за форматирање реклами, Управување со содржини/SaaS
HIRO Media Сервер за реклами, Moбилен, Видео IAB оди на страницата
Histats Аналитички давател оди на страницата
HockeyApp Аналитички давател, Moбилен оди на страницата
Hotjar Аналитички давател оди на страницата
Housing.com Друго оди на страницата
HQ GmbH Сервер за реклами, Управување со содржини/SaaS
HubDSP Платформа на страната на побарувачката
Hupso Друго оди на страницата
Hybrid Theory (previously Affectv) Сервер за реклами, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Видео EDAA Europe оди на страницата
hybrid.ai Oптимизатор, Moбилен оди на страницата
i-mobile Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
iBILLBOARD Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
IBM Огласувач DMA, NAI, TRUSTe, ANA оди на страницата
iClick Interactive Платформа на страната на побарувачката, Решенија за маркетинг
Ignition AI Аналитички давател, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен DMA, IAB UK оди на страницата
IgnitionOne Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, NAI, BBB, DAA, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
IHS Markit Digital | Adhesion Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг IAB, NAI, DAA оди на страницата
Imfernsehen GmbH Мрежа на реклами оди на страницата
IMM Агенција оди на страницата
Impression Desk Агенција, Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Improve Digital Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
Indeed Мрежа на реклами, Издавач
Index Exchange Размена на реклами, Платформа на страната на понудата оди на страницата
Index Exchange (Formerly Casale Media) Размена на реклами, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, NAI, DAA оди на страницата
Index Exchange by Casale Media Размена на реклами, Платформа на страната на понудата IAB, NAI, TRUSTe, DAA оди на страницата
IndustryBrains Мрежа на реклами NAI оди на страницата
Infectious Media Размена на реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Infernotions Аналитички давател, Деловна интелигенција (разузнавање)
Inflection Point Media Мрежа на реклами, Пренасочувач, Сервер за реклами IAB, DMA, NAI, DAA, AAF
InMobi Мрежа на реклами, Moбилен IAB, IAB UK, MMA оди на страницата
Innity Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Innovid Сервер за реклами, Moбилен, Видео IAB, NAI оди на страницата
InSkin Media Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен IAB UK оди на страницата
Instinctive Oптимизатор, Друго, Moбилен
intelliAd Управување со содржини/SaaS, Оптимизација за интернет страници IAB Europe, BVDW Europe оди на страницата
Intelligent Reach Управување со содржини/SaaS
Intent IQ Сервер за реклами, Moбилен
Intent Media Мрежа на реклами, Аналитички давател, Moбилен NAI, EDAA Europe оди на страницата
Intertrust Друго, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) DAA оди на страницата
Intimate Merger Платформа на страната на побарувачката, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен
Inuvo Мрежа на реклами оди на страницата
Inuvo (formerly NetSeer) Оптимизација за интернет страници IAB, NAI оди на страницата
Invoca Решенија за маркетинг TRUSTe оди на страницата
Iotec Аналитички давател, Moбилен IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
IP Germany GmbH Мрежа на реклами EDAA Europe оди на страницата
IPONWEB Размена на реклами, Платформа на страната на побарувачката, Платформа на страната на понудата, Moбилен
Iprom Сервер за реклами, Решенија за маркетинг IAB Europe оди на страницата
iPromote Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен DAA
iSocket Друго IAB оди на страницата
iSpot.TV Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
Jaduda Oптимизатор, Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци, Moбилен, Управување со содржини/SaaS IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Jetpack Digital Платформа на страната на понудата оди на страницата
Jivox Сервер за реклами, Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB оди на страницата
JOIN Агенција, Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB оди на страницата
JSE Coin Аналитички давател, Друго оди на страницата
Jumplead Решенија за маркетинг оди на страницата
JW Player Сервер за реклами, Видео оди на страницата
Kadam Online Advertising Service Размена на реклами оди на страницата
Kairion Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
Kameleoon Друго, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Kantar Media Аналитички давател, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) IAB, IAB Europe оди на страницата
Kargo Мрежа на реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Kavanga Мрежа на реклами оди на страницата
Kayak Огласувач, Издавач оди на страницата
KBM Group Платформа за управување со податоци DAA оди на страницата
Kepler Group Мрежа на реклами оди на страницата
Keyade Агенција оди на страницата
Keymantics Аналитички давател, Пренасочувач, Сервер за реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Kissmetrics Аналитички давател, Moбилен TRUSTe оди на страницата
Knorex Друго, Агенција, Сервер за реклами, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Knotch Деловна интелигенција (разузнавање) оди на страницата
Kontera Technologies Мрежа на реклами IAB, NAI, DAA, EDAA Europe
Kortx Платформа за управување со податоци, Решенија за маркетинг оди на страницата
Kuaizi Tech Креативна/технологија за форматирање реклами оди на страницата
Kupona Media Пренасочувач, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
Kwanko Oптимизатор, Решенија за маркетинг IAB Europe оди на страницата
Kyocera Communication Systems Co. (Kanade) Мрежа на реклами, Аналитички давател, Платформа на страната на побарувачката
LCX Digital Агенција оди на страницата
Le Groupe La Poste Друго оди на страницата
Leading Reports Аналитички давател, Агенција, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
LeadInspector Друго
Leiki Moбилен, Оптимизација за интернет страници IAB, EDAA Europe оди на страницата
LifeSight Аналитички давател, Moбилен IAB, MMA оди на страницата
LifeStreet Media Мрежа на реклами, Moбилен, Социјални медиуми
Ligatus Мрежа на реклами, Moбилен EDAA Europe оди на страницата
Light Reaction Аналитички давател, Oптимизатор оди на страницата
Limk Управување со содржини/SaaS
LinkConnector Мрежа на реклами DMA оди на страницата
LinkedIn Социјални медиуми IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
LinkedIn Marketing Solutions Мрежа на реклами IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Linkfire Друго, Сервер за реклами, Решенија за маркетинг оди на страницата
Linkwise Решенија за маркетинг оди на страницата
ListenLoop Пренасочувач, Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами оди на страницата
LiveIntent Сервер за реклами, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен IAB, DAA
Lively Impact Аналитички давател, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
LiveRamp Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, DMA, DAA оди на страницата
Livewrapped Огласувач, Потврдување реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами IAB оди на страницата
LKQD Издавач, Moбилен оди на страницата
Lodeo.io Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
Logicad Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
logly Платформа на страната на побарувачката
Longboard Media Мрежа на реклами оди на страницата
Loop Me Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Lotame Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, DMA, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Luc.id Сервер за реклами, Платформа за управување со податоци, Moбилен
LucidMedia Мрежа на реклами IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Lucky Orange Аналитички давател оди на страницата
m-pathy Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
M. P. New Media GmbH Мрежа на реклами
Macromill Давател на услуги на истражување, Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
MADNET Друго оди на страницата
Magnetic Пренасочувач, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен IAB, NAI, DAA оди на страницата
mainADV (MainAd) Давател на услуги на истражување, Пренасочувач, Moбилен IAB оди на страницата
Maist Размена на реклами, Мрежа на реклами оди на страницата
Mapp Мрежа на реклами, Платформа за управување со податоци оди на страницата
Marchex Мрежа на реклами, Аналитички давател, Moбилен IAB
Marin Software Аналитички давател, Платформа за управување со податоци, Оптимизација за интернет страници NAI, DAA оди на страницата
Market Ruler Аналитички давател оди на страницата
Marketgid RU Огласувач, Сервер за реклами IAB оди на страницата
MarketGid USA Мрежа на реклами IAB оди на страницата
Markit on Demand Сервер за реклами, Управување со содржини/SaaS IAB, NAI, DAA оди на страницата
Mastercard Огласувач ANA, AAF оди на страницата
Masterpass by Mastercard Друго
Matiro Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Matomo (Formerly PiWiK Analytics) Аналитички давател оди на страницата
Maverick Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
MaxPoint Interactive Аналитички давател, Сервер за реклами IAB, NAI, DAA
Maxymiser Оптимизација за интернет страници TRUSTe оди на страницата
mbr targeting Платформа за управување со податоци, Moбилен
MBuy (formerly AdBuyer) Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Media Intelligence Network Огласувач, Креативна/технологија за форматирање реклами, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
Media IQ Мрежа на реклами IAB, EDAA Europe оди на страницата
Media Network ADLABS Мрежа на реклами оди на страницата
media.net Пренасочувач, Moбилен NAI, DAA оди на страницата
MediaCrossing Платформа на страната на побарувачката IAB, DAA, AAAA оди на страницата
MediaLab Аналитички давател, Решенија за маркетинг оди на страницата
MediaLead Мрежа на реклами, Oптимизатор, Креативна/технологија за форматирање реклами оди на страницата
MediaMath Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката, Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, DMA, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Mediametrie Деловна интелигенција (разузнавање) оди на страницата
MediaNet by Casale Media Мрежа на реклами IAB, NAI, TRUSTe, DAA оди на страницата
Mediaocean Агенција оди на страницата
mediaplex Сервер за реклами IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
MediaPost Communications Мрежа на реклами оди на страницата
Mediarithmics Аналитички давател, Платформа за управување со податоци, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
mediascale Oптимизатор, Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Mediasmart Mobile Oптимизатор, Пренасочувач, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
MediaWallah Пренасочувач, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
Merkle Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг IAB, DMA оди на страницата
Metapeople Решенија за маркетинг оди на страницата
Miaozhen Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Miaozhen Systems Решенија за маркетинг оди на страницата
MicroAd Мрежа на реклами, Пренасочувач оди на страницата
Microsoft Огласувач, Издавач IAB, NAI, TRUSTe, DAA, ANA, AAF, OTA, EDAA Europe
Microsoft Advertising Размена на реклами, Сервер за реклами IAB, NAI, TRUSTe, iASH Europe, DAA, ANA, AAF, OTA, IAB Europe, EDAA Europe
Microsoft Bing Ads (formerly Microsoft adCenter) Мрежа на реклами NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Microsoft Media Network Мрежа на реклами NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
MIQ Trace Мрежа на реклами NAI, EDAA Europe
Mirando Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Mixcloud Социјални медиуми, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Mixpanel Аналитички давател, Moбилен оди на страницата
Mixpo Видео IAB, NAI
mobile.de GmbH Огласувач, Издавач оди на страницата
Moguldom Издавач оди на страницата
Mouseflow Аналитички давател NAI оди на страницата
MouseStats Аналитички давател оди на страницата
mPlatform Агенција, Moбилен оди на страницата
MSN (Microsoft) Мрежа на реклами, Издавач, Сервер за реклами TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
My Traffic Аналитички давател оди на страницата
Myntelligence Аналитички давател, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен IAB, EDAA Europe оди на страницата
N.Rich Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Nanigans Платформа на страната на побарувачката, Социјални медиуми IAB оди на страницата
Nano Interactive Мрежа на реклами, Moбилен IAB, EDAA Europe оди на страницата
narratiive Аналитички давател, Moбилен IAB Europe оди на страницата
Narrative.io Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Native Ads Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
Nativo Размена на реклами, Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, NAI, DAA, OPA Europe, MMA
Navegg Аналитички давател, Собирач/Снабдувач на податоци IAB
nend Мрежа на реклами оди на страницата
Neodata Сервер за реклами, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Neory (formerly Target Performance) Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Net Avenir Агенција оди на страницата
NetAffiliation Мрежа на реклами, Решенија за маркетинг IAB Europe оди на страницата
Netbiscuits Аналитички давател, Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Netflix Друго
Netmining Мрежа на реклами IAB, NAI, DAA, EDAA Europe, MMA оди на страницата
Netsprint Audience Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци оди на страницата
neuralone Огласувач, Moбилен оди на страницата
Neustar Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
Neustar AdAdvisor Аналитички давател, Деловна интелигенција (разузнавање) NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Neustar Marketing (Formerly PlatformOne) Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
News IQ Управување со содржини/SaaS оди на страницата
nex8 Пренасочувач оди на страницата
NextRoll, Inc Пренасочувач, Moбилен IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Nielsen Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) IAB, DMA, BBB, ANA, AAAA, AAF, IAB Europe, IAB UK
Nielsen Video Analytics Аналитички давател, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Видео IAB, DMA, BBB, ANA, AAAA, AAF, IAB Europe, IAB UK оди на страницата
NP6 (formerly Ezakus) Давател на услуги на истражување, Платформа за управување со податоци, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг EDAA Europe оди на страницата
NTT DoCoMo Издавач оди на страницата
NuDetect Moбилен оди на страницата
Nugg.ad Moбилен, Решенија за маркетинг BVDW Europe, IAB UK, EDAA Europe
Numberly Платформа за управување со податоци оди на страницата
Oath Размена на реклами, Мрежа на реклами, Друго, Издавач, Сервер за реклами, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Oath Ad Server (Formerly One by AOL) Сервер за реклами IAB, NAI, DAA оди на страницата
Ogury Сервер за реклами, Moбилен IAB, MMA оди на страницата
OK Cupid Мрежа на реклами, Издавач, Moбилен NAI, DAA
One by AOL Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци IAB, NAI, DAA оди на страницата
OneMarket (Formerly 12 Digit Marketing) Решенија за маркетинг оди на страницата
OnePlanetOnly Размена на реклами, Сервер за реклами
OneSpot Пренасочувач, Креативна/технологија за форматирање реклами
OneTag Размена на реклами, Аналитички давател, Потврдување реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен IAB оди на страницата
OneTrust Аналитички давател, Друго оди на страницата
Online Advertising Network Огласувач, Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Потврдување реклами IAB, IAB Europe оди на страницата
Onnetwork.tv Мрежа на реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Видео IAB
ONR Аналитички давател, Друго
OpenX Размена на реклами, Сервер за реклами, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, DAA, EDAA Europe оди на страницата
OpenX Lift (formerly LiftDNA) Платформа на страната на понудата оди на страницата
Opinary Аналитички давател, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
OpinionAds Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
OPT Агенција оди на страницата
Optimax Media Delivery Сервер за реклами оди на страницата
Optimise Media Мрежа на реклами
Optimizely Oптимизатор, Moбилен TRUSTe оди на страницата
OPTOMATON Платформа на страната на побарувачката, Moбилен
Oracle Corporation Moбилен, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг TRUSTe оди на страницата
Oracle Data Cloud Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
Ortec AdScience Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB Europe оди на страницата
Outbrain Мрежа на реклами, Друго, Сервер за реклами, Moбилен IAB, TRUSTe, DAA оди на страницата
OwnerIQ Собирач/Снабдувач на податоци IAB, NAI, DAA оди на страницата
ownerIQ Собирач/Снабдувач на податоци, Решенија за маркетинг IAB, NAI, DAA оди на страницата
OxaMedia Мрежа на реклами оди на страницата
Parrable Moбилен, Управување со содржини/SaaS NAI оди на страницата
Parse.ly Платформа за управување со податоци, Управување со содржини/SaaS
Parsec Media Аналитички давател, Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Parsley Аналитички давател оди на страницата
Pathmatics Oптимизатор оди на страницата
PayClick Мрежа на реклами, Агенција оди на страницата
PayPerSale Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
Pebble Post Аналитички давател оди на страницата
Peer39 Собирач/Снабдувач на податоци IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Perfect Audience Пренасочувач
Perfect Market Oптимизатор, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
Performance Advertising Мрежа на реклами EDAA Europe оди на страницата
Performance Media Агенција оди на страницата
Permodo Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
Photobucket Друго, Moбилен оди на страницата
Phunware (formerly TapIt!) Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
Pinterest Moбилен, Социјални медиуми оди на страницата
Piximedia Агенција, Moбилен IAB Europe оди на страницата
Placed Аналитички давател оди на страницата
Platform One (yieldone) Мрежа на реклами оди на страницата
Platform161 Мрежа на реклами, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, EDAA Europe
Plista Мрежа на реклами, Moбилен
Pocket (formerly Read It Later) Друго, Moбилен оди на страницата
Pollster Research Institute (Accorp Sp. z o.o.) Давател на услуги на истражување, Moбилен IAB оди на страницата
popIn Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
PowerLinks Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Primis (Fomerly SekiNdo) Мрежа на реклами, Moбилен, Видео
Proclivity Media Аналитички давател, Платформа на страната на побарувачката DMA, NAI, DAA
Programattik Друго AAF, EDAA Europe оди на страницата
Programmatic Mechanics Мрежа на реклами оди на страницата
Proofpoint Друго, Управување со содржини/SaaS TRUSTe оди на страницата
Propeller Ads Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
Publicis Groupe Агенција оди на страницата
Publicis Media Друго, Агенција, Moбилен EDAA Europe
PubMatic Размена на реклами, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, NAI, DAA, OPA Europe, BVDW Europe, IAB UK
PulPix Креативна/технологија за форматирање реклами, Видео оди на страницата
Pulpo Media Мрежа на реклами оди на страницата
Pulsepoint Ad Exchange Размена на реклами, Платформа на страната на понудата IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Pulsepoint Audience Размена на реклами, Платформа за управување со податоци, Moбилен NAI оди на страницата
Pure Cobalt Агенција, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS, Оптимизација за интернет страници оди на страницата
PushSpring Собирач/Снабдувач на податоци IAB, NAI, DAA оди на страницата
Q Division Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Quantcast Пренасочувач, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) IAB, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
QuarticON Пренасочувач, Решенија за маркетинг оди на страницата
Quple.io Платформа на страната на побарувачката, Moбилен оди на страницата
Rackspace Друго TRUSTe
RadiumOne Платформа на страната на побарувачката, Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Социјални медиуми IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Rakuten Advertising Аналитички давател, Агенција, Пренасочувач, Сервер за реклами, Управувач за ознаки, Решенија за маркетинг IAB, NAI, DAA оди на страницата
Rakuten Display (formerly Rakuten MediaForge) Пренасочувач NAI, DAA оди на страницата
Rakuten Group Огласувач оди на страницата
Realmedia Мрежа на реклами оди на страницата
Realytics Мрежа на реклами, Аналитички давател оди на страницата
RealZeit Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
ReAmp Сервер за реклами IAB оди на страницата
Recognified Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами оди на страницата
Recruit Друго оди на страницата
Recruit Ad Network (Recruit Holdings, Inc.) Мрежа на реклами, Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Recruitics Решенија за маркетинг BBB, DAA оди на страницата
Redirect.com Размена на реклами, Огласувач, Решенија за маркетинг оди на страницата
Reemo Аналитички давател, Сервер за реклами оди на страницата
REES46 Technologies Пренасочувач, Moбилен, Управување со содржини/SaaS
Refined Labs Оптимизација за интернет страници оди на страницата
Reignn Oптимизатор, Moбилен оди на страницата
Reklam Store Размена на реклами, Мрежа на реклами IAB
Relestar Размена на реклами NAI оди на страницата
Republer Друго оди на страницата
Responsys Агенција, Решенија за маркетинг TRUSTe оди на страницата
Retail 9 Ventures Огласувач, Издавач, Платформа на страната на понудата оди на страницата
Retail Rocket Oптимизатор оди на страницата
Retailerweb Решенија за маркетинг оди на страницата
ReTargeter Пренасочувач BBB оди на страницата
Retargetly Пренасочувач NAI оди на страницата
RevContent Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
RevJet Сервер за реклами, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
Rich Audience Аналитички давател, Moбилен, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
Rich Media Studio Креативна/технологија за форматирање реклами, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
RichRelevance Решенија за маркетинг IAB, NAI, TRUSTe, DAA оди на страницата
Ritorno Мрежа на реклами оди на страницата
Rockerbox Агенција, Moбилен оди на страницата
Roku advertising services Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, DAA, ANA, AAF
Rollad Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Roq.ad Пренасочувач, Moбилен, Деловна интелигенција (разузнавање) оди на страницата
Roy Morgan Research Деловна интелигенција (разузнавање) оди на страницата
RSA Аналитички давател, Друго NAI, TRUSTe, DAA оди на страницата
RTB House Пренасочувач, Moбилен оди на страницата
Rtoaster Аналитички давател оди на страницата
Rubicon Project Размена на реклами, Платформа на страната на побарувачката, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, NAI, DAA, OPA Europe, EDAA Europe оди на страницата
Rubicon Project (formerly FOX Audience Network) Мрежа на реклами, Издавач, Сервер за реклами IAB, NAI, iASH Europe, DAA, Digital Content Next оди на страницата
Run Inc. Огласувач оди на страницата
RythmOne Огласувач, Мрежа на реклами, Пренасочувач, Сервер за реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Salesforce Audience Studio Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци IAB, NAI, DAA, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Salesforce DMP (Formerly Krux Digital) Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
SalesForce Pardot Аналитички давател, Решенија за маркетинг оди на страницата
SalesViewer Аналитички давател оди на страницата
Sally Beauty Издавач оди на страницата
Samba TV Огласувач, Аналитички давател, Издавач, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Социјални медиуми, Видео оди на страницата
SAP Web Analytics Oптимизатор, Платформа за управување со податоци оди на страницата
Sape Размена на реклами, Мрежа на реклами, Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката, Платформа на страната на понудата, Платформа за управување со податоци, Управување со содржини/SaaS
Satori Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг оди на страницата
ScaleOut Управувач за ознаки оди на страницата
Scarab research Мрежа на реклами оди на страницата
Scene Stealer Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
Scigineer Решенија за маркетинг оди на страницата
Scoota Мрежа на реклами, Moбилен
Scoota (formerly Rockabox) Управување со содржини/SaaS, Видео оди на страницата
Scorecard Research Аналитички давател оди на страницата
Screen On Demand Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
SearchIgnite Аналитички давател, Оптимизација за интернет страници NAI оди на страницата
SecuredVisit Решенија за маркетинг оди на страницата
Seeding Alliance Друго, Moбилен оди на страницата
Segmint Решенија за маркетинг
Sellpoints Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
Semasio Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен EDAA Europe оди на страницата
Sephora FR Огласувач IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
SET Media Агенција, Видео оди на страницата
Shareaholic Социјални медиуми, Управување со содржини/SaaS
ShareThis Пренасочувач, Moбилен, Социјални медиуми IAB, NAI, BBB, DAA
Sharethrough Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен IAB, MMA оди на страницата
ShinyStat Аналитички давател, Moбилен DAA, IAB Europe оди на страницата
ShopBack Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Shopzilla Огласувач, Издавач оди на страницата
Sift Media Размена на реклами, Аналитички давател, Oптимизатор, Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен оди на страницата
Signal (formerly BrightTag) Moбилен, Управувач за ознаки IAB, DAA оди на страницата
Simplaex Пренасочувач, Moбилен, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг
Simpli.fi Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, NAI, TRUSTe оди на страницата
Sirdata Мрежа на реклами, Moбилен
SiteScout Сервер за реклами, Платформа на страната на побарувачката IAB, DAA
Sizmek Сервер за реклами, Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, NAI, DAA, AAF, EDAA Europe оди на страницата
SkimLinks Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
Skype Друго оди на страницата
Slashdot Издавач оди на страницата
SlimCutMedia Мрежа на реклами, Moбилен, Видео IAB оди на страницата
Smarketing Cloud Платформа за управување со податоци, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг IAB, NAI, DAA оди на страницата
Smart AdServer Сервер за реклами, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, EDAA Europe оди на страницата
Smart Canvas Сервер за реклами IAB
Smart.Bid Аналитички давател, Креативна/технологија за форматирање реклами, Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг оди на страницата
smartclip Мрежа на реклами, Moбилен IAB
SmarterTravel Огласувач, Издавач оди на страницата
SmartLook Агенција оди на страницата
Smartstream.tv Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Видео оди на страницата
Snoobi Oy Аналитички давател
So-net Media Networks Аналитички давател, Платформа на страната на побарувачката, Потврдување реклами, Решенија за маркетинг оди на страницата
Sociomantic Labs GmbH Пренасочувач, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB, EDAA Europe оди на страницата
Sojern Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен IAB, NAI, TRUSTe, DAA, AAAA оди на страницата
Solocal Group Мрежа на реклами, Друго, Moбилен оди на страницата
SoLocal Group UK (ADhesive) Пренасочувач, Платформа за управување со податоци оди на страницата
Solve Media Креативна/технологија за форматирање реклами оди на страницата
SoMo Audience Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
Sophus3 Аналитички давател оди на страницата
Space Пренасочувач, Сервер за реклами, Платформа на страната на побарувачката, Потврдување реклами
Specific Media Мрежа на реклами IAB, NAI, TRUSTe, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Speed Shift Media Пренасочувач IAB, DAA
Splicky Платформа на страната на побарувачката, Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Sport1 Издавач DAA оди на страницата
SpotXchange Размена на реклами, Сервер за реклами, Платформа на страната на понудата, Moбилен IAB, DAA, IAB Europe
SpringServe (fka PubSquared) Oптимизатор, Сервер за реклами, Платформа на страната на понудата, Moбилен, Видео NAI, DAA
Squeezely Платформа за управување со податоци
StackAdapt Огласувач, Moбилен IAB оди на страницата
Stailamedia AG Мрежа на реклами, Видео EDAA Europe оди на страницата
Stat Shop Решенија за маркетинг оди на страницата
SteelHouse Аналитички давател, Пренасочувач, Moбилен NAI, DAA, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Stirista Мрежа на реклами оди на страницата
Storygize Огласувач, Мрежа на реклами, Сервер за реклами оди на страницата
Stroer (formerly adscale) Размена на реклами, Moбилен
Struq Пренасочувач IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Sublime Skinz Платформа на страната на понудата, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Управување со содржини/SaaS IAB, IAB Europe, OPA Europe, IAB UK, MMA оди на страницата
SubPLY Друго оди на страницата
Suite 66 Мрежа на реклами оди на страницата
SundaySky Креативна/технологија за форматирање реклами, Видео оди на страницата
Supership Агенција, Сервер за реклами, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Survata Аналитички давател оди на страницата
Swisscom Мрежа на реклами, Издавач, Пренасочувач, Видео оди на страницата
Symantec (Norton Secured Seal) Управување со содржини/SaaS, Оптимизација за интернет страници NAI, TRUSTe оди на страницата
Taboola Пренасочувач, Moбилен, Социјални медиуми IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Tag Commander Moбилен, Управувач за ознаки оди на страницата
TAGGY Аналитички давател
TailTarget Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB оди на страницата
Tanx Размена на реклами оди на страницата
Tapad Аналитички давател, Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, NAI, DAA, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe, MMA
tapCLIQ Управување со содржини/SaaS, Решенија за маркетинг оди на страницата
Tapklik Размена на реклами, Мрежа на реклами, Oптимизатор, Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Tapone Мрежа на реклами
Tapstream Moбилен оди на страницата
Targeting360 Пренасочувач оди на страницата
Teads Платформа на страната на понудата, Moбилен, Видео оди на страницата
Tealium IQ Аналитички давател, Платформа за управување со податоци, Moбилен, Управувач за ознаки IAB, NAI, DAA оди на страницата
TechTarget Огласувач, Друго, Решенија за маркетинг оди на страницата
Telstra Advertising Network Мрежа на реклами EDAA Europe оди на страницата
Temelio Аналитички давател, Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
TenMax Размена на реклами, Сервер за реклами, Платформа на страната на побарувачката, Платформа на страната на понудата, Платформа за управување со податоци, Moбилен оди на страницата
TenSquare (Web Wipe Analytics) Аналитички давател оди на страницата
TEST Company First Party Cookie Opt Друго IAB, DMA, NAI, TRUSTe, iASH Europe, BBB, DAA, ANA, AAAA, AAF, OTA, IAB Europe, OPA Europe, WFA Europe, FEDMA Europe, EACA Europe, FAEP Europe, ENPA Europe, EADP Europe, IAG Europe, IAA Europe, EPC Europe, BVDW Europe, IAB UK, EDAA Europe
The ADEX Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
The Agency Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
The Globe and Mail Издавач
The MediaGrid Размена на реклами, Деловна интелигенција (разузнавање), Управување со содржини/SaaS оди на страницата
The Reach Group (formely redvertisment) Пренасочувач, Moбилен оди на страницата
The Trade Desk Платформа на страната на побарувачката, Собирач/Снабдувач на податоци, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, DAA, EDAA Europe оди на страницата
theAdx Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
THROTLE Пренасочувач, Сервер за реклами, Moбилен IAB, NAI оди на страницата
Thunder Аналитички давател, Агенција, Сервер за реклами, Moбилен
TI Health Мрежа на реклами, Друго, Пренасочувач, Сервер за реклами оди на страницата
top5meilleurssitesderencontre Издавач оди на страницата
TorchAD Огласувач, Креативна/технологија за форматирање реклами, Решенија за маркетинг IAB Europe оди на страницата
TouchAds Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката
TraceMyIP Аналитички давател оди на страницата
Trackuity Аналитички давател
TradeDoubler Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Tradelab Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, EDAA Europe, MMA оди на страницата
Traffiliate Оптимизација за интернет страници
TrafMag Мрежа на реклами оди на страницата
Travel Data Corporation (formerly Yieldr) Пренасочувач, Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
Traverse Data Аналитички давател оди на страницата
Treepodia Видео оди на страницата
Tremor Video Мрежа на реклами, Видео NAI, DAA оди на страницата
TrenDemon Oптимизатор, Друго, Социјални медиуми, Решенија за маркетинг оди на страницата
Tribal Fusion Мрежа на реклами IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Tribes Research Аналитички давател
Triblio Решенија за маркетинг оди на страницата
Triboo Media Огласувач, Издавач, Креативна/технологија за форматирање реклами, Платформа за управување со податоци, Управување со содржини/SaaS DAA, IAB Europe оди на страницата
TripleLift Аналитички давател, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен IAB оди на страницата
TruEffect Аналитички давател IAB, NAI, TRUSTe, BBB
TrueWave Аналитички давател, Пренасочувач, Решенија за маркетинг оди на страницата
Truoptik Сервер за реклами оди на страницата
TubeMogul Платформа на страната на побарувачката IAB, NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Tune MobileAppTracking Аналитички давател, Moбилен TRUSTe, DAA, EPC Europe оди на страницата
Turbo Размена на реклами, Moбилен оди на страницата
TurnSocial Социјални медиуми
Twiago Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Twitter Собирач/Снабдувач на податоци, Moбилен, Социјални медиуми NAI оди на страницата
Twyn Мрежа на реклами, Пренасочувач IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
UberMedia Мрежа на реклами, Moбилен, Социјални медиуми IAB оди на страницата
Ubimo Пренасочувач, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB, DAA, MMA оди на страницата
Uliza Видео оди на страницата
Ulta Издавач оди на страницата
Undertone Мрежа на реклами, Видео NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Unicorn Решенија за маркетинг оди на страницата
Unilever Огласувач IAB оди на страницата
Unilever EU Огласувач IAB оди на страницата
Unilever Food Solutions Издавач оди на страницата
United Internet Media GmbH Огласувач IAB Europe оди на страницата
Unruly Пренасочувач, Платформа на страната на понудата, Moбилен, Управување со содржини/SaaS, Видео IAB, IAB Europe оди на страницата
Uppr Moбилен, Решенија за маркетинг IAB Europe оди на страницата
UpSellit Пренасочувач оди на страницата
UpToLike Креативна/технологија за форматирање реклами, Социјални медиуми
Usemax Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
UserLocal Аналитички давател оди на страницата
UserReport Аналитички давател оди на страницата
Varick Media Management Агенција, Пренасочувач, Потврдување реклами NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Ve Global Пренасочувач
VE Global (Formely GDM Digital) Платформа на страната на побарувачката DAA, IAB UK, EDAA Europe
Venatus Media Мрежа на реклами, Moбилен
VER Друго, Издавач, Moбилен оди на страницата
Verizon Media Огласувач, Издавач DAA, EDAA Europe оди на страницата
Vertoz Мрежа на реклами оди на страницата
Vi Digital Решенија за маркетинг оди на страницата
Viacom Огласувач, Издавач IAB, ANA, IAB Europe, IAB UK, Digital Content Next оди на страницата
Viant Собирач/Снабдувач на податоци оди на страницата
Vibrant Media Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Vidazoo Аналитички давател оди на страницата
Video Reach Пренасочувач, Сервер за реклами, Moбилен IAB оди на страницата
Video Research Interactive Аналитички давател
VideoAmp Аналитички давател, Moбилен, Видео оди на страницата
VideoHub Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Видео IAB оди на страницата
Videology (formerly TidalTV) Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Viewst Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен оди на страницата
VigLink Мрежа на реклами оди на страницата
Vindico Group Сервер за реклами, Видео IAB, DAA оди на страницата
Viralize Сервер за реклами, Креативна/технологија за форматирање реклами, Moбилен, Видео IAB оди на страницата
Visa Огласувач оди на страницата
Visible Measures Аналитички давател, Сервер за реклами, Видео оди на страницата
Visual Website Optimizer (Wingify) Оптимизација за интернет страници оди на страницата
VisualDNA (Imagini Holdings) Собирач/Снабдувач на податоци IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
VisualIQ Аналитички давател, Платформа за управување со податоци
Vizury Пренасочувач
Vlyby Digital Oптимизатор, Управување со содржини/SaaS
VoiceFive Собирач/Снабдувач на податоци, Деловна интелигенција (разузнавање) оди на страницата
Voluum Платформа на страната на побарувачката, Moбилен IAB UK
Voxus Сервер за реклами оди на страницата
Vpon Мрежа на реклами, Платформа за управување со податоци оди на страницата
VRTCAL Платформа на страната на понудата, Moбилен оди на страницата
Vserve Мрежа на реклами, Moбилен
Vuble Аналитички давател, Oптимизатор, Moбилен, Видео
WayFair Издавач оди на страницата
WEB2ROI Мрежа на реклами, Решенија за маркетинг оди на страницата
WebAntenna Аналитички давател
Webbula Собирач/Снабдувач на податоци DMA оди на страницата
Weborama Мрежа на реклами, Аналитички давател, Moбилен IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Webtrekk Аналитички давател, Платформа за управување со податоци, Решенија за маркетинг оди на страницата
Webtrends Аналитички давател, Решенија за маркетинг IAB, NAI, TRUSTe
whos.amung.us Аналитички давател оди на страницата
Wider Planet Мрежа на реклами оди на страницата
Widespace Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
WiredMinds Аналитички давател, Решенија за маркетинг оди на страницата
WiseMedia Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Wizaly Moбилен, Управување со содржини/SaaS IAB оди на страницата
WordAds Огласувач, Креативна/технологија за форматирање реклами IAB оди на страницата
WysiStat Аналитички давател оди на страницата
X Social Group Мрежа на реклами оди на страницата
Xaxis International Агенција, Платформа на страната на побарувачката, Платформа за управување со податоци, Moбилен IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
XiTi Аналитички давател оди на страницата
xplosion interactive Пренасочувач BVDW Europe, EDAA Europe оди на страницата
XPO Knorex Размена на реклами, Oптимизатор, Пренасочувач, Сервер за реклами IAB оди на страницата
Xrost Размена на реклами, Собирач/Снабдувач на податоци
Yabbi Платформа на страната на побарувачката оди на страницата
Yahoo Ad Exchange Размена на реклами IAB, NAI, DAA, IAB UK, EDAA Europe оди на страницата
Yahoo! Мрежа на реклами, Издавач IAB, DMA, NAI, TRUSTe, BBB, DAA, AAF, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Yahoo! Ad Network Мрежа на реклами, Издавач, Сервер за реклами, Собирач/Снабдувач на податоци, Решенија за маркетинг IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, AAF, IAB Europe, EDAA Europe оди на страницата
Yahoo! Advertising Solutions Пренасочувач, Креативна/технологија за форматирање реклами IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, AAF, IAB Europe оди на страницата
Yahoo! Japan Мрежа на реклами, Издавач оди на страницата
Yahoo! Web Analytics Аналитички давател NAI, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Yieldbot Аналитички давател оди на страницата
Yieldlab Платформа на страната на понудата, Moбилен
Yieldmo Мрежа на реклами, Moбилен оди на страницата
YOC Group Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен IAB Europe
Yoose Аналитички давател, Moбилен оди на страницата
YouTube Издавач, Видео IAB оди на страницата
Zapr Аналитички давател, Moбилен, Решенија за маркетинг оди на страницата
ZBO Média (previously known ZeBestOf) Огласувач, Агенција, Moбилен, Решенија за маркетинг IAB оди на страницата
Zedo Мрежа на реклами, Пренасочувач, Сервер за реклами IAB, NAI оди на страницата
Zemanta Платформа за управување со податоци, Moбилен, Управување со содржини/SaaS
ZergNet Moбилен, Управување со содржини/SaaS оди на страницата
Ziff Davis Мрежа на реклами, Издавач, Платформа на страната на побарувачката, Moбилен TRUSTe, DAA, EDAA Europe оди на страницата
Ziggo Издавач оди на страницата
Zipline DMP Платформа за управување со податоци IAB, DMA, NAI
Zontera Сервер за реклами оди на страницата
Zucks Мрежа на реклами, Сервер за реклами, Moбилен оди на страницата
Zypmedia Огласувач, Видео оди на страницата