Odhlásiť zo sledovania

Môžete sa odhlásiť z odberu od každej alebo všetkých spoločností uvedených v tomto zozname. Ak sa odhlásite z odberu, stále sa vám budú zobrazovať reklamy on-line a v niektorých prípadoch môžu byť zhromaždené údaje o vašej aktivite pri surfovaní, ale spoločnosti nebudú používať tieto informácie na výber reklám, ktoré vám zobrazia on-line. Podrobnejšie informácie o využívaní vašich údajov každou zo spoločností, vrátane zásad odhlasovania z odberu, sa vám zobrazia po kliknutí na nižšie uvedený názov spoločnosti.

Názov Kategória Partnerské vzťahy Odhlásiť z odberu
MiQ Vydavateľ, Mobilné, Marketingové riešenia NAI, EDAA Europe
1&1 Internet Iné, Agentúra prejsť na stránku
1000mercis Zasieľovateľ reklamy, Mobilné IAB, DMA prejsť na stránku
161Media Platforma strany dopytu IAB, EDAA Europe
1DMP Reklamná sieť prejsť na stránku
1plusX Poskytovateľ analýzy, Mobilné prejsť na stránku
24-ADS Reklamná sieť
33Across Reklamná sieť, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Sociálne médiá IAB, NAI, DAA
33Across (fka Tynt Multimedia) Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Optimalizácia webovej stránky IAB, NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
4Finance Iné
4INFO Reklamná sieť, Mobilné IAB prejsť na stránku
4w Marketplace Reklamná sieť prejsť na stránku
A1 Media Group Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia prejsť na stránku
A9 Marketingové riešenia prejsť na stránku
AB Tasty Iné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Acceptable Ads Exchange (AAX Media) Reklamná burza NAI, DAA prejsť na stránku
Accordant Media Reklamná burza, Agentúra IAB, DAA, EDAA Europe
Accuen Media Reklamná burza, Agentúra NAI, TRUSTe prejsť na stránku
actionpay Reklamná sieť prejsť na stránku
ActionX Platforma strany dopytu, Mobilné IAB prejsť na stránku
Active Agent Platforma strany dopytu, Mobilné prejsť na stránku
activecore Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
Acuity Ads Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, NAI, DAA
Acxiom Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov IAB, DAA prejsť na stránku
AD EBiS Iné prejsť na stránku
Ad Maven Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
ad pepper media Reklamná sieť iASH Europe, EDAA Europe
Ad4Game Reklamná sieť
ad4mat Reklamná sieť IAB, BVDW Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
ad:C media Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Adacado Zasieľovateľ reklamy, Mobilné prejsť na stránku
adagnit.io Reklamný server
Adality Poskytovateľ prieskumu prejsť na stránku
ADARA Analytics Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné IAB, NAI, TRUSTe, DAA prejsť na stránku
Adblade Reklamná sieť NAI prejsť na stránku
adbooth Media Group Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
Adbox Digital Reklamný server prejsť na stránku
Adbrain Platforma riadenia údajov EDAA Europe prejsť na stránku
ADCELL Marketingové riešenia prejsť na stránku
Adchex Verifikácia reklamy
AdClear Poskytovateľ analýzy, Mobilné
AdColony Reklamná sieť, Mobilné, Video IAB, BBB prejsť na stránku
AdCompass Reklamná burza
Addaptive (Formerly DataPoint Media) Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov
AdDefend Reklamný server, Verifikácia reklamy, Mobilné IAB prejsť na stránku
Addictive Mobility Reklamný server, Mobilné IAB, MMA prejsť na stránku
AddThis Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Sociálne médiá IAB, NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
AdElement Reklamná sieť, Mobilné IAB prejsť na stránku
Adello Poskytovateľ analýzy, Optimalizátor, Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Mobilné, Marketingové riešenia IAB prejsť na stránku
Adelphic Vydavateľ, Mobilné
Adelphic Mobile Platforma riadenia údajov, Mobilné
AdF.ly Iné prejsť na stránku
AdFalcon Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
Adform Platforma strany dopytu, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
AdFox Reklamná sieť
AdGear Reklamný server, Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
AdGraph Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
adhood Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Adiant (Formally Congoo) Iné prejsť na stránku
Adikteev Iné, Mobilné prejsť na stránku
AdInte Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Adition Technologies AG Reklamný server, Mobilné
AdJug Reklamná burza EDAA Europe
adjust Mobilné, Business Intelligence prejsť na stránku
AdKarma Reklamná sieť prejsť na stránku
adKernel Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Adlocal.net Optimalizátor, Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
ADMAN Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné
AdMatrix Marketingové riešenia prejsť na stránku
AdMaxim Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
Admedo Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
ADmeme Poskytovateľ analýzy, Poskytovateľ prieskumu, Marketingové riešenia prejsť na stránku
AdMetrics Media Reklamná sieť, Mobilné
AdMicro Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
admitad Reklamná sieť prejsť na stránku
ADMIXER Reklamná burza, Reklamná sieť, Platforma strany ponuky, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB prejsť na stránku
ADMIZED Platforma strany dopytu prejsť na stránku
AdMob (Google) Reklamná sieť, Mobilné IAB prejsť na stránku
AdNanny Reklamný server prejsť na stránku
Adnet Reklamná sieť
adNET.de Reklamný server
Adnetic.io Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Adobe Inzerent, Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia IAB, TRUSTe, DAA, ANA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Adobe Creative Cloud Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Adobe Experience Cloud (Advertising) Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov, Mobilné, Marketingové riešenia NAI, DAA
Adobe Experience Cloud (Analytics) Poskytovateľ analýzy, Mobilné NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Adobe Experience Cloud (Audience Manager) Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov NAI, DAA, EDAA Europe
Adobe Experience Cloud (Target) Technológia tvorby/formátu reklamy NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Adobe Experience Platform Platforma riadenia údajov, Správca značiek, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia IAB, NAI, DAA, IAB Europe
Adobe Marketing Cloud (Analytics) Formerly Site Catalyst HBX Poskytovateľ analýzy
AdOcean Reklamný server prejsť na stránku
AdoTube Reklamná sieť, Video IAB, DMA, DAA prejsť na stránku
Adperium Reklamná sieť DMA prejsť na stránku
AdPilot Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
ADPLUS Reklamná sieť, Mobilné
AdPredictive Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
AdRetarget Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
AdRiver Reklamná sieť, Reklamný server, Video IAB Europe prejsť na stránku
Adroit Digital Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov IAB, NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Adroute Iné prejsť na stránku
Adrule Poskytovateľ analýzy, Optimalizátor, Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Marketingové riešenia IAB
AdSame Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
AdsData Poskytovateľ analýzy, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
ADSKOM Platforma strany ponuky prejsť na stránku
AdSniper Reklamná sieť prejsť na stránku
AdSpeed Poskytovateľ analýzy, Reklamný server
Adspert (Bidmanagement GmbH) Optimalizátor, Zasieľovateľ reklamy, Mobilné prejsť na stránku
AdSpirit Reklamný server, Mobilné IAB, BVDW Europe
Adssets Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Mobilné, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia MMA prejsť na stránku
AdStir Reklamná burza, Platforma strany ponuky prejsť na stránku
AdsWizz Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Mobilné IAB prejsť na stránku
Adtarget.me Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
Adtelligence Poskytovateľ analýzy, Optimalizátor
AdTheorent Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné IAB, DMA, MMA prejsť na stránku
AdTiger Reklamná sieť iASH Europe prejsť na stránku
Adtriba Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
AdUp Technology (Axel Springer Teaser Ad GmbH) Reklamná sieť prejsť na stránku
AdUX Reklamná sieť, Mobilné EDAA Europe prejsť na stránku
Advanced Store Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
Adverline Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
Adversal Reklamná sieť prejsť na stránku
Advertising.com Reklamná sieť, Reklamný server IAB, NAI, DAA
AdvertPro Reklamný server prejsť na stránku
advmaker Reklamná sieť prejsť na stránku
Advrtas Poskytovateľ analýzy, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
adyard Reklamná sieť EDAA Europe prejsť na stránku
Adyoulike Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
Aedgency Reklamná burza, Reklamná sieť prejsť na stránku
Affectv Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Affilinet GmbH Reklamná sieť IAB UK, EDAA Europe
AiData Platforma riadenia údajov
Airtory Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
AkaNe Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
ALC Marketingové riešenia DMA prejsť na stránku
All In Views Platforma strany dopytu
Amazon Inzerent, Vydavateľ, Mobilné IAB, BBB, DAA prejsť na stránku
Amazon Ad System Inzerent, Reklamná sieť, Vydavateľ, Mobilné IAB, DMA, DAA prejsť na stránku
Amazon Ad System UK Inzerent, Reklamná sieť, Vydavateľ, Mobilné IAB, DAA prejsť na stránku
Amazon Associates Zasieľovateľ reklamy, Mobilné IAB, DAA prejsť na stránku
Amazon Web Services Mobilné, Správa obsahu/SaaS BBB, DAA prejsť na stránku
AMoAd Reklamná sieť, Mobilné
Amobee Reklamný server, Mobilné IAB, TRUSTe
Amobee (Formally Adconion Media Group) Reklamná sieť IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
Annalect Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
AntVoice Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Business Intelligence, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
AOL Advertising Zasieľovateľ reklamy IAB, NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
apartena.metrics Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Správca značiek prejsť na stránku
AppConsent Xchange Online platforma ochrany súkromia , Správa obsahu/SaaS IAB prejsť na stránku
Appier Iné prejsť na stránku
AppLift Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
AppNexus Reklamný server, Platforma strany dopytu, Platforma strany ponuky, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, NAI, DAA, EDAA Europe
appTV Reklamná sieť, Video prejsť na stránku
APT from Yahoo! Reklamná burza NAI, TRUSTe prejsť na stránku
Arrivalist Mobilné, Marketingové riešenia TRUSTe
Art Of Click Platforma strany dopytu, Mobilné prejsť na stránku
Artificial Computation Intelligence Poskytovateľ analýzy
Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) Iné prejsť na stránku
Assembly (formerly TargetCast) Agentúra prejsť na stránku
AT Internet Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
AT&T AdWorks Reklamná sieť, Platforma riadenia údajov IAB, TRUSTe prejsť na stránku
Atedra Reklamná sieť IAB
ATG Commerce Platforma riadenia údajov TRUSTe prejsť na stránku
ATP (Audience Trading Platform) Poskytovateľ analýzy, Agentúra, Platforma riadenia údajov, Mobilné, Správca značiek prejsť na stránku
Audible Inzerent, Vydavateľ IAB, BBB, DAA prejsť na stránku
Audience Network Reklamná burza, Reklamný server, Verifikácia reklamy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov IAB Europe, BVDW Europe prejsť na stránku
Audience2Media Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy IAA Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
AudienceInsights Poskytovateľ analýzy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
AudienceProject Mobilné, Marketingové riešenia IAB prejsť na stránku
AudienceTV Reklamná sieť, Video prejsť na stránku
AudienceValue Marketingové riešenia prejsť na stránku
Audiens Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Marketingové riešenia IAB
AuDigent Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
Auditorius Reklamná burza
Automatad Reklamná sieť prejsť na stránku
Automattic Iné, Mobilné
Avocet Platforma strany dopytu, Mobilné IAB UK prejsť na stránku
Azameo Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Baidu Vydavateľ, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
Balihoo Agentúra IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
BannerConnect Reklamná burza iASH Europe, IAB UK, EDAA Europe
Bannerflow Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
BannerNow Poskytovateľ analýzy, Technológia tvorby/formátu reklamy prejsť na stránku
Barometric Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Bazaarvoice Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Sociálne médiá, Business Intelligence, Marketingové riešenia NAI, TRUSTe
Be On (formerly Goviral) Reklamný server, Video IAB UK prejsť na stránku
Beeswax Reklamná burza, Mobilné
BI.Garage Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov, Business Intelligence
BiddingX Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Bidswitch Reklamný server, Mobilné, Video
BidTellect Reklamná burza, Mobilné
BidTheatre Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, DAA prejsť na stránku
Big Data Exchange Reklamná burza, Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
BIG Exchange Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Big Mining Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
Bild Vydavateľ prejsť na stránku
Bilin Iné prejsť na stránku
Bisnode (formerly Esendra) Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
bitly Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Bizible Marketingové riešenia TRUSTe prejsť na stránku
BlueConic Poskytovateľ analýzy, Iné prejsť na stránku
Blueconic Platforma riadenia údajov, Marketingové riešenia TRUSTe prejsť na stránku
Bombora Mobilné, Marketingové riešenia NAI prejsť na stránku
Bowen Craggs Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Bradford Exchange Iné prejsť na stránku
Brain Data Market Platforma riadenia údajov, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
BrainPad Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Brand Metrics Poskytovateľ analýzy, Mobilné IAB
BrandCrumb Iné IAB prejsť na stránku
BridgeTrack Reklamný server, Marketingové riešenia IAB
Bridgewell (Scupio) Reklamná sieť prejsť na stránku
BrightRoll Reklamná burza IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe prejsť na stránku
BSmartData Reklamný server, Platforma riadenia údajov, Správca značiek prejsť na stránku
Butlers Inzerent prejsť na stránku
Bypass Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu prejsť na stránku
C3 Metrics Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Captify Zasieľovateľ reklamy, Mobilné DAA, IAB Europe, EDAA Europe
Capturly Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
Catalina Marketing Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov DAA prejsť na stránku
CBS Interactive Reklamná sieť, Vydavateľ IAB, IAB Europe prejsť na stránku
CDK Digital Marketing Marketingové riešenia IAB, DAA
Centro Reklamná burza, Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, DAA prejsť na stránku
Centrois Vydavateľ prejsť na stránku
CerebroAd Reklamná sieť, Mobilné IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
Chameleon Reklamná sieť, Optimalizátor, Mobilné prejsť na stránku
Chameleon.ad Reklamná burza, Reklamná sieť, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Chandago Online platforma ochrany súkromia , Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
ChannelSight Inzerent, Poskytovateľ analýzy, Mobilné prejsť na stránku
ChargeAds Reklamná burza, Mobilné prejsť na stránku
Chocolate (Formerly Vdopia) Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
ChoiceStream Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Choozle Reklamná sieť NAI prejsť na stránku
CJ Affiliate by Conversant (formerly Commission Junction) Reklamná sieť IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Clearstream.TV Reklamný server TRUSTe
cleverbridge Marketingové riešenia prejsť na stránku
Clickagy Poskytovateľ analýzy NAI, DAA prejsť na stránku
ClickDimensions Marketingové riešenia prejsť na stránku
ClickInText Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
Clickpoint Reklamná sieť, Reklamný server, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Clicksco Platforma riadenia údajov, Mobilné, Marketingové riešenia IAB prejsť na stránku
ClickTale Poskytovateľ analýzy IAB, DMA, NAI, BBB, ANA, AAAA, AAF prejsť na stránku
Clicky Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Cliipa Iné prejsť na stránku
Clinch Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS, Video NAI
Clipcentric Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Video IAB prejsť na stránku
CloudTechnologies Reklamná sieť, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
Cognitiv Marketingové riešenia DAA
CogoCast Reklamná sieť, Iné prejsť na stránku
Collective UK (Collective Europe) Iné prejsť na stránku
Colombia Reklamná sieť prejsť na stránku
Commanders Act Optimalizátor, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia prejsť na stránku
CommunicationAds Agentúra, Mobilné prejsť na stránku
comScore Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné, Business Intelligence IAB, DMA, OTA prejsť na stránku
ConnectAd Reklamná sieť, Mobilné
Connects Reklamná sieť prejsť na stránku
Connexity Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Business Intelligence IAB, DAA prejsť na stránku
Constant Contact Platforma riadenia údajov TRUSTe, BBB, OTA
Contact Impact (formerly adrolays) Reklamná sieť, Reklamný server, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Content Ignite Reklamná sieť prejsť na stránku
Content Spread Správca značiek prejsť na stránku
Content Square Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Converlytics Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Conversant Poskytovateľ prieskumu, Platforma strany dopytu, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
ConversionRuler Poskytovateľ analýzy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Convert Poskytovateľ analýzy, Iné NAI prejsť na stránku
Convert Insights (formerly Reedge) Poskytovateľ analýzy, Optimalizácia webovej stránky NAI prejsť na stránku
ConvertMedia (formerly Contextin) Platforma riadenia údajov IAB, DAA
CookieQ (Baycloud Systems) Online platforma ochrany súkromia prejsť na stránku
Core Audience (formerly Red Aril) Platforma riadenia údajov IAB, NAI, DAA, AAAA, EDAA Europe prejsť na stránku
CPMStar Reklamná sieť DAA
CPXi (Corporate) Reklamná sieť prejsť na stránku
Crate & Barrel Vydavateľ, Platforma strany ponuky DMA prejsť na stránku
Crazy Egg Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Creafi Reklamná sieť prejsť na stránku
Credebat Platforma riadenia údajov
Crimtan Mobilné, Marketingové riešenia IAB, iASH Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Crisp Media Reklamný server, Mobilné IAB prejsť na stránku
Criteo Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Mobilné IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
CRM4D Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Cross Listing Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Cross Pixel Zasieľovateľ reklamy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov NAI, DAA prejsť na stránku
Crowd Science Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia TRUSTe
Crucial Interactive Technológia tvorby/formátu reklamy, Video prejsť na stránku
CTS Eventim ES Inzerent prejsť na stránku
CTS Eventim FR Inzerent
Cubed Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Cup Interactive Iné prejsť na stránku
Cxense Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
D4t4 (formerly Celebrus) Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
DAC (D.A.Consortium) Reklamná sieť, Platforma riadenia údajov IAB prejsť na stránku
DataLab USA Platforma riadenia údajov DMA prejsť na stránku
Datalogix Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov IAB, DMA, NAI, DAA prejsť na stránku
DataMind Platforma strany dopytu prejsť na stránku
dataXtrade Reklamná burza, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Datonics Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov NAI, DAA
DaVinci II (FKA Gravity4) Reklamná burza, Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov NAI prejsť na stránku
DC Storm Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
dealer.com Inzerent TRUSTe
Dedicated Media Reklamná sieť, Marketingové riešenia NAI, DAA prejsť na stránku
Deep Intent Iné, Mobilné DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Delta Projects Reklamný server, Platforma strany dopytu, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné EDAA Europe prejsť na stránku
DeltaX Reklamný server, Mobilné
Demand Side Science Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Demandbase Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov, Mobilné
Dentsu Inc. Agentúra AAAA prejsť na stránku
Departement13 (Formerly CG13) Vydavateľ prejsť na stránku
Deqwas Reklamný server prejsť na stránku
Dianomi Reklamná sieť prejsť na stránku
Didit Poskytovateľ analýzy, Optimalizácia webovej stránky
Digilant Reklamná burza, Mobilné, Marketingové riešenia IAB, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Digitize Reklamná sieť, Mobilné iASH Europe, IAB Europe, EDAA Europe
DigiTrust Iné, Mobilné prejsť na stránku
Disqus Vydavateľ, Sociálne médiá TRUSTe prejsť na stránku
Distribute Travel Reklamná sieť NAI, DAA, IAB Europe prejsť na stránku
District M Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
Division-D Inzerent prejsť na stránku
Divisiond (formerly 3 Interactive) Reklamná sieť prejsť na stránku
DMA Institute (formerly HotTraffic) Poskytovateľ analýzy, Mobilné prejsť na stránku
DotAndMedia Reklamný server, Verifikácia reklamy, Platforma riadenia údajov IAB Europe prejsť na stránku
Dotomi Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
DoubleClick Reklamný server NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
DoubleClick Bid Manager (formerly Invite Media) Platforma strany dopytu IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Drawbridge Poskytovateľ analýzy, Zasieľovateľ reklamy, Mobilné IAB, TRUSTe
DServe Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Dstillery (formerly Media6Degrees) Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
DTscout Reklamná sieť, Iné prejsť na stránku
DynAd Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
DynAdmic Reklamná burza, Reklamná sieť, Mobilné, Video prejsť na stránku
Dynamic Yield Agentúra, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
dynamicTracking Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
e-planning Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné
Eacnur Iné
EastBay Inzerent BBB
EASYmedia GmbH (formerly Rivity) Platforma strany dopytu, Mobilné prejsť na stránku
eBay Inzerent, Vydavateľ IAB, DMA, TRUSTe, ANA prejsť na stránku
eBay Partner Network Reklamná sieť IAB, ANA prejsť na stránku
ECONA Iné prejsť na stránku
Econda Poskytovateľ analýzy, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
Eduscho (Tchibo) Inzerent prejsť na stránku
eHealthcare Solutions Reklamná sieť prejsť na stránku
Eloqua (Oracle Marketing Cloud) Marketingové riešenia TRUSTe prejsť na stránku
EMC Iné, Platforma riadenia údajov TRUSTe prejsť na stránku
Emediate Reklamný server EDAA Europe prejsť na stránku
Emerse Platforma strany dopytu, Mobilné DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
emetriq Reklamná sieť, Mobilné EDAA Europe prejsť na stránku
EMX Digital Reklamná sieť, Mobilné IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Engage BDR Inzerent, Reklamný server prejsť na stránku
engage:BDR (Blink New Media) Reklamná sieť, Reklamný server IAB, BBB prejsť na stránku
Engine Media Reklamná sieť, Mobilné NAI, DAA prejsť na stránku
Eniro Vydavateľ, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
Ensighten Poskytovateľ analýzy, Správca značiek
Epic Combo Reklamný server prejsť na stránku
Epom Reklamný server, Mobilné IAB, DMA prejsť na stránku
EQ Works (formerly Cyberplex) Platforma strany dopytu
Ericsson Iné prejsť na stránku
Eskimi Platforma strany dopytu, Technológia tvorby/formátu reklamy, Platforma riadenia údajov, Mobilné prejsť na stránku
esome Reklamná burza, Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
Etarget Reklamná sieť, Agentúra, Mobilné prejsť na stránku
eTracker Marketingové riešenia, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
etracker GmbH Poskytovateľ analýzy, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
Eulerian Technologies Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Správca značiek prejsť na stránku
Exactag (formerly Falk Multichannel) Mobilné, Správca značiek
eXelate Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov, Mobilné, Business Intelligence IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Experian Marketing Services Poskytovateľ analýzy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Business Intelligence, Marketingové riešenia IAB, DMA
Exponential Interactive Reklamná sieť, Mobilné IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Expose Box Iné
Extole Sociálne médiá, Marketingové riešenia TRUSTe prejsť na stránku
Extreme Reach Reklamný server, Video IAB prejsť na stránku
Eyeota Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov, Mobilné EDAA Europe
eyereturn marketing Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Platforma riadenia údajov IAB, NAI, DAA
Eyeview Platforma strany dopytu, Marketingové riešenia, Video IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Eywa Media Iné, Mobilné
Facebook Reklamná sieť, Vydavateľ, Mobilné, Sociálne médiá IAB, DMA, TRUSTe prejsť na stránku
Facebook Business (formerly Facebook Custom Audience) Mobilné, Sociálne médiá IAB, DMA, DAA prejsť na stránku
Facebook Exchange (FBX) Reklamná burza IAB, DMA, DAA prejsť na stránku
Facebook for Developers (formerly Facebook Connect) Sociálne médiá IAB, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Facebook Social Graph Sociálne médiá IAB, DMA, TRUSTe prejsť na stránku
Facebook Social Plugins Mobilné, Sociálne médiá IAB, DMA, TRUSTe, DAA prejsť na stránku
Fast G8 Reklamná sieť prejsť na stránku
Fiksu Platforma strany dopytu, Mobilné IAB prejsť na stránku
FinanceAds GmbH & Co. KG Reklamná sieť prejsť na stránku
Firefly Video Reklamná sieť prejsť na stránku
Fit Ad Reklamná sieť, Optimalizátor, Reklamný server prejsť na stránku
FlashCounter Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Flashtalking Reklamný server, Mobilné IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
Fluct Platforma strany ponuky prejsť na stránku
Flurry Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS IAB prejsť na stránku
FlxOne Zasieľovateľ reklamy, Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
FNAC Vydavateľ prejsť na stránku
FNAC Spectacles Vydavateľ prejsť na stránku
Fonecta Poskytovateľ analýzy EDAA Europe prejsť na stránku
Fonecta.fi Marketingové riešenia prejsť na stránku
FreakOut Platforma strany dopytu IAB prejsť na stránku
Freebit (AdMind) Reklamná sieť prejsť na stránku
Freestar Reklamná sieť prejsť na stránku
Fresh 8 Inzerent, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov
Fringe81 Poskytovateľ analýzy, Správca značiek prejsť na stránku
Full Circle Studies Business Intelligence BBB prejsť na stránku
Full Tango Optimalizátor, Agentúra NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
FullStory Poskytovateľ analýzy, Správa obsahu/SaaS BBB prejsť na stránku
Gamespot Vydavateľ prejsť na stránku
Gamned Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
Gamut (formerly Cox Digital Solutions) Reklamná burza, Reklamný server, Platforma strany ponuky IAB, DMA, NAI, iASH Europe, DAA prejsť na stránku
Gazprom-Media Digital Reklamná sieť, Video prejsť na stránku
Geenie Iné prejsť na stránku
Gemius SA Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Mobilné, Business Intelligence IAB Europe prejsť na stránku
Geniee Reklamná sieť prejsť na stránku
Genius Monkey Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia IAB prejsť na stránku
GetBlue Zasieľovateľ reklamy, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
GetIntent Platforma strany dopytu, Mobilné prejsť na stránku
GfK Group Business Intelligence IAB
Giant Media Reklamný server prejsť na stránku
Gigya Poskytovateľ analýzy, Sociálne médiá, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Gilt Iné prejsť na stránku
Global Web Index Poskytovateľ analýzy, Agentúra, Mobilné IAB prejsť na stránku
GlobalWide Media Agentúra, Mobilné prejsť na stránku
Glomex Video prejsť na stránku
GO.PL Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Golden Bees Poskytovateľ analýzy, Platforma strany ponuky, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné IAB
Google Ad Services Reklamná sieť, Iné, Mobilné prejsť na stránku
Google AdSense Inzerent, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Google AdWords Reklamný server IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Google Analytics Poskytovateľ analýzy, Mobilné IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Google Attribution 360 (formerly Adometry) Poskytovateľ analýzy, Verifikácia reklamy IAB, AAAA prejsť na stránku
Google Display Network Zasieľovateľ reklamy, Mobilné IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Google Inc. Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Vydavateľ, Mobilné IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Google Translate Iné IAB, DMA, NAI, DAA, AAF, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Graphinium Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Gravity Poskytovateľ analýzy IAB prejsť na stránku
Green & Red Technologies Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
GroovinAds Reklamný server
GroundTruth Reklamná sieť, Mobilné IAB, BBB
GroupM Agentúra, Mobilné DAA, AAAA, IAB Europe, EDAA Europe
Groupon Inzerent, Vydavateľ TRUSTe prejsť na stránku
GumGum Reklamná sieť, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné IAB, NAI prejsť na stránku
Gunosy Inzerent, Vydavateľ prejsť na stránku
Happyfication Business Intelligence prejsť na stránku
Harren Media Marketingové riešenia IAB prejsť na stránku
Healthy Offers Inc. Vydavateľ prejsť na stránku
Heatmap Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Herolens Technológia tvorby/formátu reklamy, Správa obsahu/SaaS
HIRO Media Reklamný server, Mobilné, Video IAB prejsť na stránku
Histats Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
HockeyApp Poskytovateľ analýzy, Mobilné prejsť na stránku
Hotjar Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Housing.com Iné prejsť na stránku
HQ GmbH Reklamný server, Správa obsahu/SaaS
HubDSP Platforma strany dopytu
Hupso Iné prejsť na stránku
hybrid.ai Optimalizátor, Mobilné prejsť na stránku
i-mobile Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
iBILLBOARD Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
IBM Inzerent DMA, NAI, TRUSTe, ANA prejsť na stránku
iClick Interactive Platforma strany dopytu, Marketingové riešenia
Ignition AI Poskytovateľ analýzy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné DMA, IAB UK prejsť na stránku
IgnitionOne Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, NAI, BBB, DAA, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
IHS Markit Digital | Adhesion Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Imfernsehen GmbH Reklamná sieť prejsť na stránku
IMM Agentúra prejsť na stránku
Impression Desk Agentúra, Platforma strany dopytu, Mobilné IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Improve Digital Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
Indeed Reklamná sieť, Vydavateľ
Index Exchange Reklamná burza, Platforma strany ponuky prejsť na stránku
Index Exchange (Formerly Casale Media) Reklamná burza, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Index Exchange by Casale Media Reklamná burza, Platforma strany ponuky IAB, NAI, TRUSTe, DAA prejsť na stránku
IndustryBrains Reklamná sieť NAI prejsť na stránku
Infectious Media Reklamná burza, Technológia tvorby/formátu reklamy, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Infernotions Poskytovateľ analýzy, Business Intelligence
Inflection Point Media Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server IAB, DMA, NAI, DAA, AAF
INFOnline Poskytovateľ analýzy, Mobilné prejsť na stránku
InMobi Reklamná sieť, Mobilné IAB, IAB UK, MMA prejsť na stránku
Innity Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné IAB prejsť na stránku
Innovid Reklamný server, Mobilné, Video IAB, NAI prejsť na stránku
InSkin Media Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné IAB UK prejsť na stránku
Instinctive Optimalizátor, Iné, Mobilné
intelliAd Správa obsahu/SaaS, Optimalizácia webovej stránky IAB Europe, BVDW Europe prejsť na stránku
Intelligent Reach Správa obsahu/SaaS
Intent IQ Reklamný server, Mobilné
Intent Media Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Mobilné NAI, EDAA Europe prejsť na stránku
Intertrust Iné, Mobilné, Business Intelligence DAA prejsť na stránku
Intimate Merger Platforma strany dopytu, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné
Inuvo Reklamná sieť prejsť na stránku
Inuvo (formerly NetSeer) Optimalizácia webovej stránky IAB, NAI prejsť na stránku
Invoca Marketingové riešenia TRUSTe prejsť na stránku
Iotec Poskytovateľ analýzy, Mobilné IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
IP Germany GmbH Reklamná sieť EDAA Europe prejsť na stránku
IPONWEB Reklamná burza, Platforma strany dopytu, Platforma strany ponuky, Mobilné
Iprom Reklamný server, Marketingové riešenia IAB Europe prejsť na stránku
iPromote Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné DAA
iSocket Iné IAB prejsť na stránku
iSpot.TV Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Jaduda Optimalizátor, Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov, Mobilné, Správa obsahu/SaaS IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Jetpack Digital Platforma strany ponuky prejsť na stránku
Jivox Reklamný server, Platforma strany dopytu, Mobilné IAB prejsť na stránku
JOIN Agentúra, Platforma strany dopytu, Mobilné IAB prejsť na stránku
JSE Coin Poskytovateľ analýzy, Iné prejsť na stránku
Jumplead Marketingové riešenia prejsť na stránku
JW Player Reklamný server, Video prejsť na stránku
Kadam Online Advertising Service Reklamná burza prejsť na stránku
Kairion Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
Kameleoon Iné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Kantar Media Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Business Intelligence IAB, IAB Europe prejsť na stránku
Kargo Reklamná sieť, Mobilné IAB prejsť na stránku
Kavanga Reklamná sieť prejsť na stránku
Kayak Inzerent, Vydavateľ prejsť na stránku
KBM Group Platforma riadenia údajov DAA prejsť na stránku
Kepler Group Reklamná sieť prejsť na stránku
Keyade Agentúra prejsť na stránku
Keymantics Poskytovateľ analýzy, Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Mobilné IAB prejsť na stránku
Kissmetrics Poskytovateľ analýzy, Mobilné TRUSTe prejsť na stránku
Knorex Iné, Agentúra, Reklamný server, Mobilné, Marketingové riešenia IAB, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Knotch Business Intelligence prejsť na stránku
Kontera Technologies Reklamná sieť IAB, NAI, DAA, EDAA Europe
Kortx Platforma riadenia údajov, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Kuaizi Tech Technológia tvorby/formátu reklamy prejsť na stránku
Kupona Media Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Kwanko Optimalizátor, Marketingové riešenia IAB Europe prejsť na stránku
Kyocera Communication Systems Co. (Kanade) Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Platforma strany dopytu
LCX Digital Agentúra prejsť na stránku
Le Groupe La Poste Iné prejsť na stránku
Leading Reports Poskytovateľ analýzy, Agentúra, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
LeadInspector Iné
Leiki Mobilné, Optimalizácia webovej stránky IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
LifeSight Poskytovateľ analýzy, Mobilné IAB, MMA prejsť na stránku
LifeStreet Media Reklamná sieť, Mobilné, Sociálne médiá
Ligatus Reklamná sieť, Mobilné EDAA Europe prejsť na stránku
Light Reaction Poskytovateľ analýzy, Optimalizátor prejsť na stránku
Limk Správa obsahu/SaaS
LinkConnector Reklamná sieť DMA prejsť na stránku
LinkedIn Sociálne médiá IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
LinkedIn Marketing Solutions Reklamná sieť IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Linkfire Iné, Reklamný server, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Linkwise Marketingové riešenia prejsť na stránku
ListenLoop Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy prejsť na stránku
LiveIntent Reklamný server, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné IAB, DAA
Lively Impact Poskytovateľ analýzy, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
LiveRamp Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, DMA, DAA prejsť na stránku
LKQD Vydavateľ, Mobilné prejsť na stránku
Lodeo.io Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
Logicad Platforma strany dopytu prejsť na stránku
logly Platforma strany dopytu
Longboard Media Reklamná sieť prejsť na stránku
Loop Me Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Lotame Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, DMA, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Luc.id Reklamný server, Platforma riadenia údajov, Mobilné
LucidMedia Reklamná sieť IAB, NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Lucky Orange Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
m-pathy Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
M. P. New Media GmbH Reklamná sieť
Macromill Poskytovateľ prieskumu, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
MADNET Iné prejsť na stránku
Magnetic Zasieľovateľ reklamy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
mainADV (MainAd) Poskytovateľ prieskumu, Zasieľovateľ reklamy, Mobilné IAB prejsť na stránku
Maist Reklamná burza, Reklamná sieť prejsť na stránku
Mapp Reklamná sieť, Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
Marchex Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Mobilné IAB
Marin Software Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov, Optimalizácia webovej stránky NAI, DAA prejsť na stránku
Market Ruler Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Marketgid RU Inzerent, Reklamný server IAB prejsť na stránku
MarketGid USA Reklamná sieť IAB prejsť na stránku
Markit on Demand Reklamný server, Správa obsahu/SaaS IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Mastercard Inzerent ANA, AAF prejsť na stránku
Masterpass by Mastercard Iné
Matiro Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Matomo (Formerly PiWiK Analytics) Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Maverick Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
MaxPoint Interactive Poskytovateľ analýzy, Reklamný server IAB, NAI, DAA
Maxymiser Optimalizácia webovej stránky TRUSTe prejsť na stránku
mbr targeting Platforma riadenia údajov, Mobilné
MBuy (formerly AdBuyer) Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Media IQ Reklamná sieť IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
Media Network ADLABS Reklamná sieť prejsť na stránku
media.net Zasieľovateľ reklamy, Mobilné NAI, DAA prejsť na stránku
MediaCrossing Platforma strany dopytu IAB, DAA, AAAA prejsť na stránku
MediaLab Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
MediaLead Reklamná sieť, Optimalizátor, Technológia tvorby/formátu reklamy prejsť na stránku
MediaMath Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, DMA, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Mediametrie Business Intelligence prejsť na stránku
MediaNet by Casale Media Reklamná sieť IAB, NAI, TRUSTe, DAA prejsť na stránku
Mediaocean Agentúra prejsť na stránku
mediaplex Reklamný server IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
MediaPost Communications Reklamná sieť prejsť na stránku
Mediarithmics Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
mediascale Optimalizátor, Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Mediasmart Mobile Optimalizátor, Zasieľovateľ reklamy, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
MediaWallah Zasieľovateľ reklamy, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
Merkle Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia IAB, DMA prejsť na stránku
Metapeople Marketingové riešenia prejsť na stránku
Meteora Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
Miaozhen Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Miaozhen Systems Marketingové riešenia prejsť na stránku
MicroAd Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
Microsoft Inzerent, Vydavateľ IAB, NAI, TRUSTe, DAA, ANA, AAF, OTA, EDAA Europe
Microsoft Advertising Reklamná burza, Reklamný server IAB, NAI, TRUSTe, iASH Europe, DAA, ANA, AAF, OTA, IAB Europe, EDAA Europe
Microsoft Bing Ads (formerly Microsoft adCenter) Reklamná sieť NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Microsoft Media Network Reklamná sieť NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
MIQ Trace Reklamná sieť NAI, EDAA Europe
Mirando Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Mixcloud Sociálne médiá, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Mixpanel Poskytovateľ analýzy, Mobilné prejsť na stránku
Mixpo Video IAB, NAI
mobile.de GmbH Inzerent, Vydavateľ prejsť na stránku
Moguldom Vydavateľ prejsť na stránku
Mouseflow Poskytovateľ analýzy NAI prejsť na stránku
MouseStats Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
mPlatform Agentúra, Mobilné prejsť na stránku
MSN (Microsoft) Reklamná sieť, Vydavateľ, Reklamný server TRUSTe, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
My Traffic Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Myntelligence Poskytovateľ analýzy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
N.Rich Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Nanigans Platforma strany dopytu, Sociálne médiá IAB prejsť na stránku
Nano Interactive Reklamná sieť, Mobilné IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
narratiive Poskytovateľ analýzy, Mobilné IAB Europe prejsť na stránku
Narrative.io Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Native Ads Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
Nativo Reklamná burza, Reklamná sieť, Reklamný server, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, NAI, DAA, OPA Europe, MMA
Navegg Poskytovateľ analýzy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov IAB
nend Reklamná sieť prejsť na stránku
Neodata Reklamný server, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Neory (formerly Target Performance) Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Net Avenir Agentúra prejsť na stránku
NetAffiliation Reklamná sieť, Marketingové riešenia IAB Europe prejsť na stránku
Netbiscuits Poskytovateľ analýzy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Netflix Iné
Netmining Reklamná sieť IAB, NAI, DAA, EDAA Europe, MMA
Netsprint Audience Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
neuralone Inzerent, Mobilné prejsť na stránku
Neustar Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
Neustar AdAdvisor Poskytovateľ analýzy, Business Intelligence NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
Neustar Marketing (Formerly PlatformOne) Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
News IQ Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
nex8 Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
NextRoll, Inc Zasieľovateľ reklamy, Mobilné IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Nielsen Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné, Business Intelligence IAB, DMA, BBB, ANA, AAAA, AAF, IAB Europe, IAB UK
Nielsen Video Analytics Poskytovateľ analýzy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné, Video IAB, DMA, BBB, ANA, AAAA, AAF, IAB Europe, IAB UK prejsť na stránku
NP6 (formerly Ezakus) Poskytovateľ prieskumu, Platforma riadenia údajov, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia EDAA Europe prejsť na stránku
NTT DoCoMo Vydavateľ prejsť na stránku
NuDetect Mobilné prejsť na stránku
Nugg.ad Mobilné, Marketingové riešenia BVDW Europe, IAB UK, EDAA Europe
Numberly Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
Oath Reklamná burza, Reklamná sieť, Iné, Vydavateľ, Reklamný server, Mobilné, Business Intelligence IAB, NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Oath Ad Server (Formerly One by AOL) Reklamný server IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Ogury Reklamný server, Mobilné IAB, MMA prejsť na stránku
OK Cupid Reklamná sieť, Vydavateľ, Mobilné NAI, DAA
One by AOL Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
OneMarket (Formerly 12 Digit Marketing) Marketingové riešenia prejsť na stránku
OnePlanetOnly Reklamná burza, Reklamný server
OneSpot Zasieľovateľ reklamy, Technológia tvorby/formátu reklamy
OneTag Reklamná burza, Poskytovateľ analýzy, Verifikácia reklamy, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné IAB prejsť na stránku
OneTrust Poskytovateľ analýzy, Iné prejsť na stránku
Online Advertising Network Inzerent, Reklamná sieť, Reklamný server, Verifikácia reklamy IAB, IAB Europe prejsť na stránku
Onnetwork.tv Reklamná sieť, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Video IAB
OpenX Reklamná burza, Reklamný server, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
OpenX Lift (formerly LiftDNA) Platforma strany ponuky prejsť na stránku
Opinary Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
OpinionAds Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
OPT Agentúra prejsť na stránku
Optimax Media Delivery Reklamný server prejsť na stránku
Optimise Media Reklamná sieť
Optimizely Optimalizátor, Mobilné TRUSTe prejsť na stránku
OPTOMATON Platforma strany dopytu, Mobilné
Oracle Corporation Mobilné, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia TRUSTe prejsť na stránku
Oracle Data Cloud Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe
Ortec AdScience Platforma strany dopytu, Mobilné IAB Europe prejsť na stránku
Outbrain Reklamná sieť, Iné, Reklamný server, Mobilné IAB, TRUSTe, DAA prejsť na stránku
OwnerIQ Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
ownerIQ Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Marketingové riešenia IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
OxaMedia Reklamná sieť prejsť na stránku
Parrable Mobilné, Správa obsahu/SaaS NAI prejsť na stránku
Parse.ly Platforma riadenia údajov, Správa obsahu/SaaS
Parsec Media Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné IAB prejsť na stránku
Parsley Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Pathmatics Optimalizátor prejsť na stránku
PayClick Reklamná sieť, Agentúra prejsť na stránku
PayPerSale Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Pebble Post Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Peer39 Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Perfect Audience Zasieľovateľ reklamy
Perfect Market Optimalizátor, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
Performance Advertising Reklamná sieť EDAA Europe prejsť na stránku
Performance Media Agentúra prejsť na stránku
Permodo Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
Photobucket Iné, Mobilné prejsť na stránku
Phunware (formerly TapIt!) Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
Pinterest Mobilné, Sociálne médiá prejsť na stránku
Piximedia Agentúra, Mobilné IAB Europe prejsť na stránku
Placed Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Platform One (yieldone) Reklamná sieť prejsť na stránku
Platform161 Reklamná sieť, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, EDAA Europe
Plista Reklamná sieť, Mobilné
PLYmedia Iné prejsť na stránku
Pocket (formerly Read It Later) Iné, Mobilné prejsť na stránku
Pollster Research Institute (Accorp Sp. z o.o.) Poskytovateľ prieskumu, Mobilné IAB prejsť na stránku
popIn Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
PowerLinks Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Primis (Fomerly SekiNdo) Reklamná sieť, Mobilné, Video
Proclivity Media Poskytovateľ analýzy, Platforma strany dopytu DMA, NAI, DAA
Programattik Iné AAF, EDAA Europe prejsť na stránku
Programmatic Mechanics Reklamná sieť prejsť na stránku
Proofpoint Iné, Správa obsahu/SaaS TRUSTe prejsť na stránku
Propeller Ads Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
Publicis Groupe Agentúra prejsť na stránku
Publicis Media Iné, Agentúra, Mobilné EDAA Europe
PubMatic Reklamná burza, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, NAI, DAA, OPA Europe, BVDW Europe, IAB UK
PulPix Technológia tvorby/formátu reklamy, Video prejsť na stránku
Pulpo Media Reklamná sieť prejsť na stránku
Pulsepoint Ad Exchange Reklamná burza, Platforma strany ponuky IAB, NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Pulsepoint Audience Reklamná burza, Platforma riadenia údajov, Mobilné NAI prejsť na stránku
Pure Cobalt Agentúra, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS, Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
PushSpring Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Q Division Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Qualia (fka BlueCava) Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Quantcast Zasieľovateľ reklamy, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné, Business Intelligence IAB, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
QuarticON Zasieľovateľ reklamy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Quple.io Platforma strany dopytu, Mobilné prejsť na stránku
Rackspace Iné TRUSTe
RadiumOne Platforma strany dopytu, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov, Sociálne médiá IAB, NAI, TRUSTe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Rakuten Display (formerly Rakuten MediaForge) Zasieľovateľ reklamy NAI, DAA prejsť na stránku
Rakuten Group Inzerent prejsť na stránku
Rakuten Marketing Inzerent, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Realmedia Reklamná sieť prejsť na stránku
Realytics Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
RealZeit Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
ReAmp Reklamný server IAB prejsť na stránku
Recognified Reklamná sieť, Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy prejsť na stránku
Recruit Iné prejsť na stránku
Recruit Ad Network (Recruit Holdings, Inc.) Reklamná sieť, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Recruitics Marketingové riešenia BBB, DAA prejsť na stránku
Redirect.com Reklamná burza prejsť na stránku
Reemo Poskytovateľ analýzy, Reklamný server prejsť na stránku
REES46 Technologies Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS
Refined Labs Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
Reignn Optimalizátor, Mobilné prejsť na stránku
Reklam Store Reklamná burza, Reklamná sieť IAB
Relestar Reklamná burza NAI prejsť na stránku
Republer Iné prejsť na stránku
Responsys Agentúra, Marketingové riešenia TRUSTe prejsť na stránku
Retail 9 Ventures Inzerent, Vydavateľ, Platforma strany ponuky prejsť na stránku
Retail Rocket Optimalizátor prejsť na stránku
Retailerweb Marketingové riešenia prejsť na stránku
ReTargeter Zasieľovateľ reklamy BBB prejsť na stránku
Retargetly Zasieľovateľ reklamy NAI prejsť na stránku
RevContent Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
RevJet Reklamný server, Marketingové riešenia IAB prejsť na stránku
Rich Audience Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia IAB prejsť na stránku
Rich Media Studio Technológia tvorby/formátu reklamy, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
RichRelevance Marketingové riešenia IAB, NAI, TRUSTe, DAA prejsť na stránku
Ritorno Reklamná sieť prejsť na stránku
Rockerbox Agentúra, Mobilné prejsť na stránku
Roku advertising services Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, DAA, ANA, AAF
Rollad Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Roq.ad Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Business Intelligence prejsť na stránku
Roy Morgan Research Business Intelligence prejsť na stránku
RSA Poskytovateľ analýzy, Iné NAI, TRUSTe, DAA prejsť na stránku
RTB House Zasieľovateľ reklamy, Mobilné prejsť na stránku
Rtoaster Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Rubicon Project Reklamná burza, Platforma strany dopytu, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, NAI, DAA, OPA Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Rubicon Project (formerly FOX Audience Network) Reklamná sieť, Vydavateľ, Reklamný server IAB, NAI, iASH Europe, DAA, Digital Content Next prejsť na stránku
RUN Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, NAI, DAA
Run Inc. Inzerent prejsť na stránku
RythmOne Inzerent, Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Mobilné, Správa obsahu/SaaS IAB, NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Salesforce Audience Studio Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov IAB, NAI, DAA, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Salesforce DMP (Formerly Krux Digital) Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
SalesForce Pardot Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
SalesViewer Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Sally Beauty Vydavateľ prejsť na stránku
Samba TV Inzerent, Poskytovateľ analýzy, Vydavateľ, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné, Sociálne médiá, Video prejsť na stránku
SAP Web Analytics Optimalizátor, Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
Sape Reklamná burza, Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu, Platforma strany ponuky, Platforma riadenia údajov, Správa obsahu/SaaS
Satori Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia prejsť na stránku
ScaleOut Správca značiek prejsť na stránku
Scarab research Reklamná sieť prejsť na stránku
Scene Stealer Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Scigineer Marketingové riešenia prejsť na stránku
Scoota Reklamná sieť, Mobilné
Scoota (formerly Rockabox) Správa obsahu/SaaS, Video prejsť na stránku
Scorecard Research Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Screen On Demand Platforma strany dopytu prejsť na stránku
SearchIgnite Poskytovateľ analýzy, Optimalizácia webovej stránky NAI prejsť na stránku
SecuredVisit Marketingové riešenia prejsť na stránku
Seeding Alliance Iné, Mobilné prejsť na stránku
Segmint Marketingové riešenia
Sellpoints Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Semasio Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné EDAA Europe prejsť na stránku
Sephora FR Inzerent IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
SET Media Agentúra, Video prejsť na stránku
Shareaholic Sociálne médiá, Správa obsahu/SaaS
ShareThis Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Sociálne médiá IAB, NAI, BBB, DAA
Sharethrough Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné IAB, MMA prejsť na stránku
ShinyStat Poskytovateľ analýzy, Mobilné DAA, IAB Europe prejsť na stránku
ShopBack Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Shopzilla Inzerent, Vydavateľ
Sift Media Reklamná burza, Poskytovateľ analýzy, Optimalizátor, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné prejsť na stránku
Signal (formerly BrightTag) Mobilné, Správca značiek IAB, DAA prejsť na stránku
Simplaex Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia
Simpli.fi Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, NAI, TRUSTe prejsť na stránku
Sirdata Reklamná sieť, Mobilné
SiteScout Reklamný server, Platforma strany dopytu IAB, DAA
Sizmek Reklamný server, Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, NAI, DAA, AAF, EDAA Europe prejsť na stránku
SkimLinks Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
Skype Iné prejsť na stránku
Slashdot Vydavateľ prejsť na stránku
SlimCutMedia Reklamná sieť, Mobilné, Video IAB prejsť na stránku
Smarketing Cloud Platforma riadenia údajov, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
Smart AdServer Reklamný server, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
Smart Canvas Reklamný server IAB
Smart.Bid Poskytovateľ analýzy, Technológia tvorby/formátu reklamy, Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia prejsť na stránku
smartclip Reklamná sieť, Mobilné IAB
SmarterTravel Inzerent, Vydavateľ prejsť na stránku
SmartLook Agentúra prejsť na stránku
Smartstream.tv Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Video prejsť na stránku
Snoobi Oy Poskytovateľ analýzy
So-net Media Networks Poskytovateľ analýzy, Platforma strany dopytu, Verifikácia reklamy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Sociomantic Labs GmbH Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Marketingové riešenia IAB, EDAA Europe prejsť na stránku
Sojern Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné IAB, NAI, TRUSTe, DAA, AAAA prejsť na stránku
Solocal Group Reklamná sieť, Iné, Mobilné prejsť na stránku
SoLocal Group UK (ADhesive) Zasieľovateľ reklamy, Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
Solve Media Technológia tvorby/formátu reklamy prejsť na stránku
SoMo Audience Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
Sophus3 Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Space Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Platforma strany dopytu, Verifikácia reklamy
Specific Media Reklamná sieť IAB, NAI, TRUSTe, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Speed Shift Media Zasieľovateľ reklamy IAB, DAA
Splicky Platforma strany dopytu, Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Sport1 Vydavateľ DAA prejsť na stránku
SpotXchange Reklamná burza, Reklamný server, Platforma strany ponuky, Mobilné IAB, DAA, IAB Europe
SpringServe (fka PubSquared) Optimalizátor, Reklamný server, Platforma strany ponuky, Mobilné, Video NAI, DAA
Squeezely Platforma riadenia údajov
StackAdapt Inzerent, Mobilné IAB prejsť na stránku
Stailamedia AG Reklamná sieť, Video EDAA Europe prejsť na stránku
Stat Shop Marketingové riešenia prejsť na stránku
SteelHouse Poskytovateľ analýzy, Zasieľovateľ reklamy, Mobilné NAI, DAA, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Stirista Reklamná sieť prejsť na stránku
Storygize Inzerent, Reklamná sieť, Reklamný server prejsť na stránku
Stroer (formerly adscale) Reklamná burza, Mobilné
Struq Zasieľovateľ reklamy IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Sublime Skinz Platforma strany ponuky, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS IAB, IAB Europe, OPA Europe, IAB UK, MMA prejsť na stránku
SubPLY Iné prejsť na stránku
Suite 66 Reklamná sieť prejsť na stránku
SundaySky Technológia tvorby/formátu reklamy, Video prejsť na stránku
Supership Agentúra, Reklamný server, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Survata Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Swisscom Reklamná sieť, Vydavateľ, Zasieľovateľ reklamy, Video prejsť na stránku
Symantec (Norton Secured Seal) Správa obsahu/SaaS, Optimalizácia webovej stránky NAI, TRUSTe prejsť na stránku
Taboola Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Sociálne médiá IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Tag Commander Mobilné, Správca značiek prejsť na stránku
TAGGY Poskytovateľ analýzy
TailTarget Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB prejsť na stránku
Tanx Reklamná burza prejsť na stránku
Tapad Poskytovateľ analýzy, Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, NAI, DAA, IAB Europe, IAB UK, EDAA Europe, MMA
tapCLIQ Správa obsahu/SaaS, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Tapklik Reklamná burza, Reklamná sieť, Optimalizátor, Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Tapone Reklamná sieť
Tapstream Mobilné prejsť na stránku
Targeting360 Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
Teads Platforma strany ponuky, Mobilné, Video prejsť na stránku
Tealium Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov, Mobilné, Správca značiek IAB, NAI, DAA prejsť na stránku
TechTarget Inzerent, Iné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Telstra Advertising Network Reklamná sieť EDAA Europe prejsť na stránku
Temelio Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
TenMax Reklamná burza, Reklamný server, Platforma strany dopytu, Platforma strany ponuky, Platforma riadenia údajov, Mobilné prejsť na stránku
TenSquare (Web Wipe Analytics) Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
TEST Company First Party Cookie Opt Iné IAB, DMA, NAI, TRUSTe, iASH Europe, BBB, DAA, ANA, AAAA, AAF, OTA, IAB Europe, OPA Europe, WFA Europe, FEDMA Europe, EACA Europe, FAEP Europe, ENPA Europe, EADP Europe, IAG Europe, IAA Europe, EPC Europe, BVDW Europe, IAB UK, EDAA Europe
The ADEX Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
The Agency Platforma strany dopytu prejsť na stránku
The Globe and Mail Vydavateľ
The MediaGrid Reklamná burza, Business Intelligence, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
The Reach Group (formely redvertisment) Zasieľovateľ reklamy, Mobilné prejsť na stránku
The Trade Desk Platforma strany dopytu, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
theAdx Platforma strany dopytu prejsť na stránku
THROTLE Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Mobilné IAB, NAI prejsť na stránku
Thunder Poskytovateľ analýzy, Agentúra, Reklamný server, Mobilné
TI Health Reklamná sieť, Iné, Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server prejsť na stránku
top5meilleurssitesderencontre Vydavateľ prejsť na stránku
TouchAds Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu
TraceMyIP Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Trackuity Poskytovateľ analýzy
TradeDoubler Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné IAB prejsť na stránku
Tradelab Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, EDAA Europe, MMA prejsť na stránku
Traffiliate Optimalizácia webovej stránky
TrafMag Reklamná sieť prejsť na stránku
Travel Data Corporation (formerly Yieldr) Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, BVDW Europe, EDAA Europe
Traverse Data Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Treepodia Video prejsť na stránku
Tremor Video Reklamná sieť, Video NAI, DAA prejsť na stránku
TrenDemon Optimalizátor, Iné, Sociálne médiá, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Tribal Fusion Reklamná sieť IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Tribes Research Poskytovateľ analýzy
Triblio Marketingové riešenia prejsť na stránku
Triboo Media Inzerent, Vydavateľ, Technológia tvorby/formátu reklamy, Platforma riadenia údajov, Správa obsahu/SaaS DAA, IAB Europe prejsť na stránku
TripleLift Poskytovateľ analýzy, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné IAB prejsť na stránku
TruEffect Poskytovateľ analýzy IAB, NAI, TRUSTe, BBB
TrueWave Poskytovateľ analýzy, Zasieľovateľ reklamy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
Truoptik Reklamný server prejsť na stránku
TubeMogul Platforma strany dopytu IAB, NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Tune MobileAppTracking Poskytovateľ analýzy, Mobilné TRUSTe, DAA, EPC Europe prejsť na stránku
Turbo Reklamná burza, Mobilné prejsť na stránku
TurnSocial Sociálne médiá
Twiago Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Twitter Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Mobilné, Sociálne médiá NAI prejsť na stránku
Twyn Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
UberMedia Reklamná sieť, Mobilné, Sociálne médiá IAB prejsť na stránku
Ubimo Zasieľovateľ reklamy, Mobilné, Marketingové riešenia IAB, DAA, MMA prejsť na stránku
Uliza Video prejsť na stránku
Ulta Vydavateľ
Undertone Reklamná sieť, Video NAI, DAA, EDAA Europe
Unicorn Marketingové riešenia prejsť na stránku
Unilever Inzerent IAB prejsť na stránku
Unilever EU Inzerent IAB prejsť na stránku
Unilever Food Solutions Vydavateľ prejsť na stránku
United Internet Media GmbH Inzerent IAB Europe prejsť na stránku
Unruly Zasieľovateľ reklamy, Platforma strany ponuky, Mobilné, Správa obsahu/SaaS, Video IAB, IAB Europe prejsť na stránku
Uppr Mobilné, Marketingové riešenia IAB Europe prejsť na stránku
UpSellit Zasieľovateľ reklamy prejsť na stránku
UpToLike Technológia tvorby/formátu reklamy, Sociálne médiá
Usemax Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
UserReport Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Varick Media Management Agentúra, Zasieľovateľ reklamy, Verifikácia reklamy NAI, TRUSTe, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Ve Global Zasieľovateľ reklamy
VE Global (Formely GDM Digital) Platforma strany dopytu DAA, IAB UK, EDAA Europe
Venatus Media Reklamná sieť, Mobilné
VER Iné, Vydavateľ, Mobilné prejsť na stránku
Verizon Media Inzerent, Vydavateľ DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Vertoz Reklamná sieť prejsť na stránku
Vi Digital Marketingové riešenia prejsť na stránku
Viacom Inzerent, Vydavateľ IAB, ANA, IAB Europe, IAB UK, Digital Content Next prejsť na stránku
Viant Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov prejsť na stránku
Vibrant Media Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné IAB, NAI, iASH Europe, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Vidazoo Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Video Reach Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server, Mobilné IAB prejsť na stránku
Video Research Interactive Poskytovateľ analýzy
VideoAmp Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Video prejsť na stránku
VideoHub Reklamná sieť, Reklamný server, Video IAB prejsť na stránku
Videology (formerly TidalTV) Platforma strany dopytu, Mobilné IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Viewst Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné prejsť na stránku
VigLink Reklamná sieť prejsť na stránku
Vindico Group Reklamný server, Video IAB, DAA prejsť na stránku
Viralize Reklamný server, Technológia tvorby/formátu reklamy, Mobilné, Video IAB prejsť na stránku
Visa Inzerent prejsť na stránku
Visible Measures Poskytovateľ analýzy, Reklamný server, Video prejsť na stránku
Visual Website Optimizer (Wingify) Optimalizácia webovej stránky prejsť na stránku
VisualDNA (Imagini Holdings) Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
VisualIQ Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov
Vizury Zasieľovateľ reklamy
Vlyby Digital Optimalizátor, Správa obsahu/SaaS
VoiceFive Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Business Intelligence prejsť na stránku
Voluum Platforma strany dopytu, Mobilné IAB UK
Voxus Reklamný server prejsť na stránku
Vpon Reklamná sieť, Platforma riadenia údajov prejsť na stránku
VRTCAL Platforma strany ponuky, Mobilné prejsť na stránku
Vserve Reklamná sieť, Mobilné
Vuble Poskytovateľ analýzy, Optimalizátor, Mobilné, Video
WayFair Vydavateľ prejsť na stránku
WEB2ROI Reklamná sieť, Marketingové riešenia prejsť na stránku
WebAntenna Poskytovateľ analýzy
Webbula Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov DMA prejsť na stránku
Weborama Reklamná sieť, Poskytovateľ analýzy, Mobilné IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Webtrekk Poskytovateľ analýzy, Platforma riadenia údajov, Marketingové riešenia
Webtrends Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia IAB, NAI, TRUSTe
whos.amung.us Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Wider Planet Reklamná sieť prejsť na stránku
Widespace Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
WiredMinds Poskytovateľ analýzy, Marketingové riešenia prejsť na stránku
WiseMedia Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Wizaly Mobilné, Správa obsahu/SaaS IAB prejsť na stránku
WysiStat Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
X Social Group Reklamná sieť prejsť na stránku
Xaxis International Agentúra, Platforma strany dopytu, Platforma riadenia údajov, Mobilné IAB, NAI, DAA, IAB Europe, EDAA Europe
XiTi Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
xplosion interactive Zasieľovateľ reklamy BVDW Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
XPO Knorex Reklamná burza, Optimalizátor, Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server IAB prejsť na stránku
Xrost Reklamná burza, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov
Yabbi Platforma strany dopytu prejsť na stránku
Yahoo Ad Exchange Reklamná burza IAB, NAI, DAA, IAB UK, EDAA Europe prejsť na stránku
Yahoo! Reklamná sieť, Vydavateľ IAB, DMA, NAI, TRUSTe, BBB, DAA, AAF, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Yahoo! Ad Network Reklamná sieť, Vydavateľ, Reklamný server, Zhromažďovateľ/dodávateľ údajov, Marketingové riešenia IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, AAF, IAB Europe, EDAA Europe prejsť na stránku
Yahoo! Advertising Solutions Zasieľovateľ reklamy, Technológia tvorby/formátu reklamy IAB, DMA, NAI, TRUSTe, DAA, AAF, IAB Europe prejsť na stránku
Yahoo! Japan Reklamná sieť, Vydavateľ prejsť na stránku
Yahoo! Web Analytics Poskytovateľ analýzy NAI, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Yieldbot Poskytovateľ analýzy prejsť na stránku
Yieldlab Platforma strany ponuky, Mobilné
Yieldmo Reklamná sieť, Mobilné prejsť na stránku
YOC Group Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné IAB Europe
Yoose Poskytovateľ analýzy, Mobilné prejsť na stránku
YouTube Vydavateľ, Video IAB prejsť na stránku
YuMe Reklamná sieť, Reklamný server, Video NAI, DAA
Zapr Poskytovateľ analýzy, Mobilné, Marketingové riešenia prejsť na stránku
ZBO Média (previously known ZeBestOf) Inzerent, Agentúra, Mobilné, Marketingové riešenia IAB prejsť na stránku
Zedo Reklamná sieť, Zasieľovateľ reklamy, Reklamný server IAB, NAI prejsť na stránku
Zemanta Platforma riadenia údajov, Mobilné, Správa obsahu/SaaS
ZergNet Mobilné, Správa obsahu/SaaS prejsť na stránku
Ziff Davis Reklamná sieť, Vydavateľ, Platforma strany dopytu, Mobilné TRUSTe, DAA, EDAA Europe prejsť na stránku
Ziggo Vydavateľ prejsť na stránku
Zipline DMP Platforma riadenia údajov IAB, DMA, NAI
Zontera Reklamný server prejsť na stránku
Zucks Reklamná sieť, Reklamný server, Mobilné prejsť na stránku
Zypmedia Inzerent, Video prejsť na stránku