F7d77b40-1a7d-0132-8183-22000a8b1560

Η GE σέβεται την ιδιωτικότητα των πληροφοριών σας. Σε αυτό το Εργαλείο συναίνεσης για cookie απαριθμώνται τα cookie που χρησιμοποιούμε στον παρόντα ιστότοπο και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους. Με εξαίρεση τα cookie που είναι βασικά για τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου (Βασικά Cookie), μπορείτε να ορίσετε επιλογές όσον αφορά τα cookie που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Αν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookie στον ιστότοπό μας, ενδεχομένως μετά να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως όλες τις δυνατότητες του ιστότοπου. Επισημαίνεται επίσης ότι αν επιλέξετε να διαχειριστείτε cookie σε αυτό τον ιστότοπο, το Εργαλείο θα τοποθετήσει ένα cookie στη συσκευή σας, ώστε να επιτρέπεται η επιβεβαίωση των επιλογών σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της GE για τα cookie εδώ.

Στις εταιρείες που αποθηκεύουν ή έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω αυτής της τοποθεσίας περιλαμβάνονται οι εξής:
Όνομα Σκοπός Του Cookie Κατάσταση Συγκατάθεσης
Close
κλείσιμο
Εφαρμογή αλλαγών