จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของบุคคล?
เราจะเลือกไม่รับได้อย่างไร?
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเลือกไม่รับ?