Τι συμβαίνει στα δεδομένα ενός ατόμου;
Πως εξαιρείται κανείς;
Τι συμβαίνει όταν εξαιρεθώ;