Што се случува со податоците на личноста?
Како некој се откажува?
Што се случува кога ќе се откажам?