Šta se dešava sa podacima osobe?
Kako neko može da isključi opciju?
Šta se dešava kada isključim opciju?